Bouwen en wonen in Warande: ervaar het op Warandedag

31 augustus 2016

Zaterdag 3 september is het Warandedag. Op een speciale markt presenteren zich naast een gevarieerde hoeveelheid wijkorganisaties en bewonersinitiatieven, ook diverse marktpartijen met het woning- en kavelaanbod in Lelystads jongste nieuwbouwwijk. Op die manier komen bewoner en bezoeker samen en wordt een beeld gegeven van het samenleven in de bestaande wijk, van de kansen en de mogelijkheden die de wijk Warande nu al heeft en in de toekomst nog meer gaat bieden.

De gemeente Lelystad benut de Warandedag  om samen met een aantal partijen op de woningmarkt het wonen in Warande onder de aandacht te brengen. De bouw in het eerste deelplan van de wijk is de laatste jaren door de crisis op de woningmarkt vertraagd. Nu de markt aantrekt, zal ook het bouwtempo in Warande kunnen toenemen. De afgelopen maanden is dat al te merken geweest in een toename van het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen en van bouwkavels. Met een presentatie van de komende nieuwbouwprojecten en de bouwmogelijkheden in Warande hoopt de gemeente de belangstelling voor deze wijk en de verkoop van woningen en kavels verder te versnellen. Zo kunnen nog dit jaar de laatste projectkavels worden uitgegeven, waarna in 2017 wordt begonnen met het bouwrijp maken van deelplan 2.

Van 13.00 – 16.00 uur bent u van harte welkom op Warandedag en kennis te nemen van de verschillende bouw- en woonmogelijkheden. Voorafgaande aan de opening is er een spectaculaire roofvogelshow, aanvang 12.00 uur. Meer info op www.lelystad.nl/warande


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 5 =Categorie: Nieuws

Tags: