Bouwplan voor seniorenwoningen op paardenweide in Kempenaar

7 december 2016

Het college van Lelystad heeft ingestemd met een reserveringsovereenkomst voor de bouw van 9 seniorenwoningen op een voormalige paardenweide in de wijk Kempenaar. Het plan is een aanvulling op de 18 seniorenwoningen die al eerder zijn gerealiseerd door de Stichting Seniorenbouw. Voor de bouw van de 9 nieuwe woningen werkt deze stichting samen met Vazet Creatie BV. Vazet is de partij die de ontwikkeling en de bouw verder ter hand zal nemen en aan wie de gemeente de grond ook zal verkopen.

De seniorenwoningen zullen als patiowoningen worden ontwikkeld. Het plan past in de door de raad vastgestelde Woonvisie 2016-2020. Een definitief plan wordt de komende periode uitgewerkt. Op basis daarvan kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Omdat er nu nog een bestemming ‘groen’ op het gebied zit, zal een uitgebreide vergunningsprocedure worden doorlopen. Dit proces duurt ongeveer 26 weken. Een bouwstart wordt dan ook niet eerder voorzien dan in het najaar van 2017. Zodra Vazet Creatie een definitief plan kan presenteren, worden omwonenden nog voor een informatieavond uitgenodigd.

Op de voorgenomen woningbouw is door de gemeente geanticipeerd. De locatie is al niet meer in gebruik als paardenweide. De paardenstallen zijn recentelijk gesloopt. Tot start van de woningbouw blijft het een openbaar, met gras ingericht, groengebied.
Categorie: Nieuws

Tags: