Bouwsaam Almere wint met ontwerp van bijzondere woningen op kavels in Warande

2 augustus 2017

Bouwsaam Almere komt binnenkort met een nader uitgewerkt plan voor twee projectkavels in nieuwbouwwijk Warande. Op een kavel aan de Poelkruidstraat komt het Almeerse bureau met 3 vrijstaande woningen; op een kavel aan de Parnassialaan werkt Bouwsaam aan een plan voor in totaal 5 woningen: 4 tweekappers en 1 vrijstaande woning.

Bouwsaam is met de ingediende planontwerpen de winnaar geworden van de openbare inschrijving waarvoor ontwikkelaars en/of architecten zich met vernieuwende plannen voor deze projectkavels (aangeduid met de nummers 1.1.8.2 respectievelijk 1.1.11.2 / 1.1.12.2) bij de gemeente Lelystad konden melden.

De gemeente Lelystad en Bouwsaam gaan voor de afname van de grond en de ontwikkeling van de woningen een zogenoemde reserveringsovereenkomst aan. De woningen komen zo spoedig mogelijk in de verkoop. Bij succesvolle verkoop wordt de reservering omgezet in een koopovereenkomst.
verkoop.

Hoogwaardig ontwerp
De woningen die Bouwsaam op de markt gaat brengen zijn een ontwerp van BDG architecten. Door de welstandscommissie zijn ze beoordeeld als ‘hoogwaardige architectuur’. Bouwsaam is een bureau dat al sinds 2007 zelfbouwers en professionele partijen op de woningmarkt begeleidt bij het realiseren van woningen. Het team van Bouwsaam ondersteunt gedurende het gehele traject – van tekening tot oplevering – met kennis, kunde en netwerken. Met de woningbouwontwikkeling in Warande introduceert Bouwsaam zich op de Lelystadse markt.

Parnassialaan
De woningen die Bouwsaam aan de Parnassialaan ontwikkelt, zijn alle verschillend van hoofdvorm en expressie, maar zijn wel duidelijk familie van elkaar. Het metselwerk krijgt twee kleuren: beige en wit. De ramen krijgen een specifieke detaillering. De garages liggen bij de meeste woningen op de noordoostzijde. Door de vrije ligging komen de woningen en de onderlinge verschillen mooi tot hun recht. Bij de verdere ontwikkeling kan de toekomstige bewoner een aantal persoonlijke wensen doorgeven, zoals een erker, een uitbouw of serre aan de zij- of achtergevel.

Poelkruidstraat
De woningen aan de Poelkruidstraat zijn door hun specifieke ligging (grenzend aan het Olmenpark) heel anders van ontwerp. Het zijn ruime tweelaagse woningen met een plat dak en een modernistische architectuur. De woningen worden gebouwd van grijs genuanceerde steen in combinatie met wit metselwerk en verticale red cedar houtbekleding. Ook bij deze woningen kan met individuele wensen van kopers rekening worden gehouden.

Start verkoop
De gemeente Lelystad is zeer te spreken over het ingediende bouwplan en heeft met Bouwsaam een partij getroffen die eerder al met succes woningen heeft ontwikkeld in Almere en Amsterdam.
Zodra de woningen in verkoop gaan, naar verwachting september 2017, zal dit o.a. worden vermeld op de website www.woneninlelystad.nl en via de verkopende makelaar(s). Geïnteresseerden kunnen zich alvast als belangstellende inschrijven door een mailbericht te sturen naar info@bouwsaam.nl.

Informatie
Wie op de hoogte wil blijven van nieuwbouw en ontwikkelingen op de Lelystadse woningmarkt kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Wonen in Lelystad. Aanmelden kan op de webpagina: http://www.woneninlelystad.nl/contact .
Categorie: Nieuws

Tags: