College sluit overeenkomst voor bouw van levensloopbestendige ‘Eurekabuurt’

7 oktober 2020

Impressie Eurekabuurt

Het college van Lelystad sluit een koop- en ontwikkelovereenkomst met projectontwikkelaar Eureka Huis BV  voor de bouw van 24 bungalows en 42 appartementen, bijbehorende parkeervoorzieningen, gemeenschappelijk groen en een jeu de boules baan. De koopwoningen zijn bedoeld voor senioren, vanaf 55 jaar en ouder. Het plan wordt gerealiseerd in Campus Midden.

 
Voorbehoud goedkeuring gemeenteraad
Voor deze gebiedsontwikkeling moet door de gemeenteraad nog wel een grondexploitatie worden vastgesteld. Het voorstel daarvoor is door het college ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

 
Campus Midden is het gebied waar nu o.a. wordt gewerkt aan een nieuwe school voor voortgezet onderwijs, Porteum. In het gebied is ruimte voor woningbouw. De bouwlocatie voor het plan van Eureka ligt langs de Zuigerplasdreef, tussen school De Zevenster en de noordkant van Porteum.

 
Een wijk op zich
De ‘Eurekabuurt’ zal bestaan uit een mix van 24 laagbouw kwadrantbungalows en 42 hoogbouw appartementen. Bij de bungalows gaat het om 6 blokken van 4 geschakelde woningen. De appartementen zijn verdeeld over 3 blokken van 5 verdiepingen (4 woonlagen) met elk 14 woningen, waarvan 2 penthouses. De ‘Eurekabuurt’ wordt een wijk op zich, zonder overige woningbouw.

 
Doorstroming op de woningmarkt
De in totaal 66 levensloopbestendige woningen vormen samen een buurtschap in een groene setting, met gemeenschappelijke zaken als een moestuin, een jeu-de-boulesbaan, met bankjes en zitjes ingerichte ontmoetingsplekken.

 
Achterliggende gedachte van realisering van deze woningen is bevordering van de doorstroming op de Lelystadse woningmarkt. In de verkoop richt de ontwikkelaar zich op de groep ouderen in bestaande woonwijken die nu nog in een voor hen te grote, niet levensloopbestendig ingerichte woning wonen. De woningen die door verhuizing naar de Eurekabuurt vrijkomen, komen beschikbaar voor jonge gezinnen en/of starters op de woningmarkt.

 
De woningen zijn nog niet in verkoop. Zodra er meer bekend is over prijzen, woningtypen en over wie de verkopende makelaars zijn, wordt deze informatie hier opgenomen.
Categorie: Nieuws

Tags: nieuwbouw