Fase 3 Suyderseeboulevard geeft verder vorm aan Lelystadse kustlijn

22 november 2017

Le Clercq Planontwikkeling uit Deventer heeft het winnende ontwerp gemaakt voor fase 3 van het woonplan Suyderseeboulevard aan de kust van Lelystad. Het plan omvat 24 uiteenlopende typen eengezinswoningen en 15 appartementen. Het plan wordt de komende periode nader uitgewerkt en in het voorjaar van 2018 nader gepresenteerd. Omwonenden krijgen dan een uitnodiging voor een informatieavond.

Woningbouw aan de kust moet Lelystad een beeldbepalend gezicht vanaf het water geven. Gedurende de crisis op de woningmarkt, bleef uitvoering van plannen daarvoor achter bij de planning. Nu de markt aantrekt, komt ook woningbouw aan de kust weer in beeld. Uitwerking en realisering van fase 3 completeert project Suyderseeboulevard.

Suyderseeboulevard fase 3 betreft het perceel ten noorden van de woningbouw aan Vliegent Hert en Saerdam en ten zuiden van Bataviahaven. Het ontwerp van de te bouwen woningen bouwt voort op de in fase 1 en 2 gerealiseerde woningen; ze beëindigen het project en vormen de schakel naar de geplande bijzondere woningbouwontwikkeling rondom de havenkom van Bataviahaven. Architect van het winnende project is bureau René van Zuuk Architecten.

Zodra op basis van het winnende schetsplan een concreet uitwerkingsplan is gemaakt, gebaseerd op het bestemmingsplan, zal deze een inspraakprocedure doorlopen. Onderdeel van dit uitwerkingsplan is een ontwerp voor een kwalitatief hoogwaardig binnengebied dat bij de te bouwen woningen hoort.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@le-clercq.nl, t.a.v. Suyderseeboulevard fase 3.

 
Categorie: NieuwsProjecten in voorbereiding

Tags: