Grondwerk voor plangebied Waterfront in Warande van start

22 november 2017

Deze week is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van woonwijk Warande. Van Lenthe Grondverzet uit Dalfsen begint in opdracht van de gemeente Lelystad met de aanleg van een bouwstraat (de Koriander) tussen de Parnassialaan en de Buizerdweg.

Aansluitend aan de aanleg van de bouwstraat wordt in het gebied tussen de Koriander en Ranonkellaan grondwerk verricht: dit bestaat uit het uitgraven van grond, opbrengen van zand op de plekken van toekomstige riolering en straten. Deze werkzaamheden zijn de start voor de realisatie van het gebied Waterfront, onderdeel van deelplan 2 van Warande.

Ruimte voor 200 woningen

In het gebied Waterfront zullen op termijn rond de 200 woningen gaan verrijzen. In het 1e kwartaal van 2018 zal al worden gestart met de bouw van de eerste woningen langs de Parnassialaan en Ranonkellaan. Hier kan wel al worden gebouwd, doordat gebruik gemaakt kan worden van de Ranonkellaan.
Categorie: Nieuws

Tags: