Hoogste bieder mag plan ontwikkelen in wijk HanzePark

31 mei 2017

De gemeente Lelystad biedt een voor woningbouw te ontwikkelen bouwkavel aan in het nabij het stadscentrum liggende HanzePark. In totaal kunnen op deze kavel minimaal 40  en maximaal 45 appartementen worden gebouwd. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen tot en met woensdag 28 juni 2017 een schetsplan indienen en een bod doen. Na toetsing van het plan aan de welstandscriteria en aan het bestemmingsplan wint degene met de hoogste inschrijving.  Het winnende schetsplan zal vervolgens nader vorm krijgen en als uitwerkingsplan, gebaseerd op het bestemmingsplan HanzePark, de inspraakprocedure doorlopen.

HanzePark

HanzePark is een belangrijke nieuwbouwontwikkeling en maakt deel uit van de totale vernieuwing van het stadshart. Het ligt dicht bij het centrum en is een overgangsgebied tussen de stad en het stadshart. HanzePark kenmerkt zich als een binnenstedelijke ontwikkeling waar enerzijds de dynamiek van het stadshart en anderzijds de rust van de wijk in zijn naaste omgeving contrast en kwaliteit geeft.

Kavel H12

Met het vrijgeven van een volgende bouwkavel middels openbare inschrijving, komt de voltooiing van HanzePark weer een stap dichterbij. De oppervlakte van kavel H12 bedraagt 1.935 m2.

Openbare inschrijving

Belangstellende marktpartijen kunnen meedoen met de inschrijving door een schetsplan te maken voor de gehele kavel (appartementengebouw inclusief terreininrichting). Deze kunnen worden ingediend per e-mail aan H12@lelystad.nl onder vermelding in de onderwerpregel: ‘vertrouwelijk openbare inschrijving kavel H12’. Alleen schetsplannen die voldoen aan de welstandsnota 2015 en het bestemmingsplan gaan mee in de beoordeling op hoogste prijs.

Verdere informatie

Alle informatie over procedure, voorwaarden en documenten zijn in te zien op de website van de gemeente.
Categorie: Nieuws

Tags: appartementen HanzePark