Lelycentre verandert van kantoorgebied in woonwijk

12 oktober 2017

Kantoorgebouwen in het Lelycentre veranderen in woningen. De komende 3 jaar (2018, 2019 en 2020) worden 330 woningen in dit deel van Lelystad toegevoegd. Deze transformatie maakt deel uit van het gebiedsplan Lelycentre dat het college van Lelystad aan de gemeenteraad voorlegt. Het gebiedsplan is tot stand gekomen na een zorgvuldig en intensief traject met eigenaren. Ook met de winkeliersvereniging, ondernemers, bewoners(verenigingen) en andere betrokkenen is meerdere malen gesproken.

‘Chirurgisch ingrijpen’

Voor het tegengaan van leegstand, het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en om ondernemers en eigenaren in het gebied weer perspectief te bieden, zijn ingrijpende maatregelen nodig. Het plan is de uitwerking van het door de raad uitgesproken voorkeursscenario dat onder de veelzeggende titel ‘chirurgisch ingrijpen’ eerder is gepresenteerd. Er moet nog veel gebeuren, maar het voorliggende plan kan als gevolg van het doorlopen proces rekenen op voldoende draagvlak.

Woningtype

De kantoren die de komende drie jaren zullen worden omgevormd bestaan uit:

  • Noorderwagenplein 6: hierin worden 111 sociale huurappartementen gerealiseerd van 28m2 tot 76 m2;
  • Maerlant 16: 183 appartementen variërend van 55m2 tot 90 m2, deels koop, deels huur;
  • Plaats 1: 36 zorgappartementen voor senioren van 60 m2 tot 75 m2  in combinatie met woonzorgcentrum De Uiterton.

Herinrichting openbaar gebied

Naast het woningprogramma voorziet het plan ook in een ingrijpende herinrichting van het openbaar gebied. Kosten naar verwachting € 3,2 miljoen. Een bedrag dat de gemeente, samen met marktpartijen wil gaan opbrengen. Het plan gaat uit van aanleg en opwaarderen van groengebieden, realiseren van terreinen voor zogenoemd ‘green parking’, het aanbrengen van een logische en aantrekkelijke verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van het Lelycentre, verbetering entree van het winkelcentrum, aanleg van een groene wandelzone langs de Polderdreef, plaatsen van plantenbakken, en dergelijke.

Meer informatie over de transformatie van het Lelycentre.
Categorie: Nieuws

Tags: appartementen Bouwen