Lelystad geeft 2 nieuwe bouwkavels vrij bij openbare inschrijving

21 september 2016

De gemeente Lelystad gaat in de wijk Warande opnieuw bouwkavels vrijgeven voor openbare inschrijving. Deze keer gaat het om twee aan elkaar grenzende kavels aan de Parnassialaan.
Marktpartijen als bouwers,  projectontwikkelaars, architecten  hebben tot en met 12 oktober 2016 de gelegenheid zich in te schrijven en een bouwplan in te dienen voor deze kavels.  Op de kavels (aangeduid met de nrs. 1.1.10-3 en 1.1.10-4) kunnen alleen vrijstaande woningen worden gebouwd. De kavels hebben een oppervlakte van 1.620 m2 respectievelijk 1.746 m2. Partijen mogen zich voor elke kavel afzonderlijk inschrijven, maar ook een totaalplan voor beide kavels indienen.

De op de kavels te ontwikkelen woningtypen moeten passen in het voor Warande geldende bestemmingsplan en voldoen aan het voor deze wijk opgestelde beeldregieplan. De plannen die partijen via openbare inschrijving indienen worden door de gemeente daarop getoetst. Uiteindelijk wordt de partij aan wie de gemeente de kavels verkoopt, bepaald volgens een vaststaand proces van loting door de notaris. Partijen die een bouwplan indienen voor beide kavels hebben daarbij wel voorrang.

Succes
Met deze nieuwe openbare inschrijving continueert de gemeente Lelystad de ingeslagen weg om bouwgrond via deze methode te verkopen. Het doel om daarmee een versnelling teweeg te brengen in de Lelystadse nieuwbouwmarkt werkt. Zo slinkt de voorraad bouwkavels voor projectbouw in deelplan 1 van Warande bij een succesvolle openbare inschrijving van deze kavels tot minder dan een handvol. De gemeente Lelystad is daarom inmiddels begonnen met de voorbereidingen om volgende deelplannen bouwrijp te maken. De methode van openbare inschrijving biedt ontwikkelende partijen de gelegenheid de Lelystadse woningmarkt te verrijken en zich met onderscheidende woonproducten daarop een plek te veroveren.

Informatie, procedure en voorwaarden
De officiële publicatie, waarin de gemeente de openbare inschrijving bekendmaakt is woensdag 21 september 2016 gepubliceerd in de FlevoPost en op de gemeentelijke website.

Voor alle documenten zoals bestemmingsplan Warande, woonomgevingsplan, matenplan, (model)reserveringsovereenkomst, informatie over de procedure, de voorwaarden etc. kunnen marktpartijen terecht op www.lelystad.nl/warande.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie − drie =Categorie: Nieuws

Tags: