Lelystad is oplossing voor versnellingsopgave Amsterdam

11 oktober 2016


Meer dan zestig mensen van gemeente Lelystad, leden van het Overlegplatform Bouwnijverheid Lelystad, bij Lelystad betrokken bouwers, makelaars en ontwikkelaars kwamen vrijdag 7 oktober 2016 in Stadhuis Lelystad bijeen om te praten over hoe de stad optimaal kan profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Lelystad zal zich onder andere moeten profileren als dé oplossing voor de Amsterdamse versnellingsopgave, was een van de vele suggesties die op deze ‘Ontwikkeldag voor de Lelystadse woningmarkt’ aan de orde kwam.

Lelystad neemt binnen de Nederlandse woningmarkt een bijzondere positie in. De stad ontwikkelt zich positief en de perspectieven voor een gezonde toekomst komen in menig groeiscenario aan bod. Veel wordt verwacht van de ontwikkeling van Lelystad Airport, de aanleg van de binnenvaarthaven Flevokust en van de kustontwikkeling voor de bevordering van toerisme en recreatie. Ontwikkelingen die ook zijn weerslag moeten krijgen in de woningbouwproductie. Beleidsmatig staat de groei van de stad naar minimaal 80.000 inwoners nog steeds voorop.

Hoewel ook in Lelystad – als gevolg van de oplevende economie-  de woningverkoopcijfers in de lift zitten, zou de woningbouw best een tandje sneller kunnen. Lelystad heeft de ruimte en de mogelijkheden om aan de groeiende vraag naar woningen in Amsterdam en omgeving te voldoen. Tot 2020 wil Amsterdam 50.000 woningen bouwen. Om die opgave te realiseren doet Amsterdam een beroep op de omliggende gemeenten. Pakweg 20.000 woningen zullen in de regio rond Amsterdam verrijzen. Ook voor mensen uit het oosten en noorden van het land die richting Randstad trekken, is Lelystad een interessante woonkeuze.

Om Lelystad bij de woonconsument als mogelijke woonlocatie op het netvlies te krijgen, wil Lelystad meer inspanningen doen om zich als aantrekkelijke woonstad te profileren. Samen met marktpartijen gaat zij op zoek naar het aanbieden van de juiste woonproducten en onderscheidende woonmilieus bij de potentieel geïnteresseerde doelgroepen.

Op de Ontwikkeldag van 7 oktober 2016 zijn daarvoor allerlei ideeën aangedragen die de komende periode hun weerslag moeten krijgen in een woonmarketingplan voor de jaren 2017-2020.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × 1 =Categorie: Nieuws

Tags: