Lelystad laat ‘natuur haar gang gaan’ in woonwijk Warande

13 maart 2014

De gemeente Lelystad gaat spontaan opgekomen natuur gebruiken om in een later stadium woningbouw in een al groene omgeving aan potentiële kopers te kunnen aanbieden. Lelystad benut daarvoor een als bouwgrond bedoelde locatie in de nieuwbouwwijk Warande.
‘We laten de natuur de komende jaren haar gang gaan en zien dan wel wat zich in die periode ontwikkelt.  Zittende bewoners krijgen daarmee de komende jaren een stukje tijdelijke natuur dichtbij huis. Voor de toekomst ontstaat dan een aantrekkelijk gebied met mogelijk al volwassen bomen, struiken en planten waarbinnen wij nieuwbouwwoningen kunnen aanbieden. Naar verwachting hebben wij dan met Warande een streepje voor ten opzichte van andere nieuwbouwlocaties,”  aldus wethouder Jop Fackeldey namens het college van Lelystad.

Vanwege de crisis  op de woningmarkt heeft ook Lelystad last van een ingezakt woningbouwtempo. Bouwlocaties, zoals in het in ontwikkeling zijnde Warande, blijven langer dan anders braak. Om de reeds zittende bewoners een nette aanblik van de wijk te kunnen bieden is het kiezen: óf de ontkiemende zaden van (on)kruiden, struiken en bomen regelmatig weghalen óf dit opkomende groen koesteren en te begeleiden als ‘tijdelijke natuur’. Tegen de tijd dat de woningmarkt aantrekt, en het tijdelijke groengebied weer in beeld komt als bouwlocatie, is nadere besluitvorming nodig. Dan zal bekeken worden hoe woningbouw, binnen het dan bestaande groen, vorm moet krijgen.

Aan de bouwbestemming van de locatie waar de natuur tijdelijk haar gang mag gaan, verandert niets. Er kunnen door bewoners te zijner tijd  dus geen rechten aan worden ontleend.

Voor – en nadelen
Bij de beslissing over het al dan niet  laten ontstaan van tijdelijke natuur heeft de gemeente de voors en tegens tegen elkaar afgewogen.

Voordelen zijn:
–    er ontstaat vrij snel ‘bos’ en natuur wat aantrekkelijk is voor de reeds gevestigde wijkbewoners;
–    te realiseren bebouwing kan op termijn gebruik maken van meer volwassen groen; zo wordt een aantrekkelijker woonomgeving aan potentiële kopers geboden;
–    er is meer groen in Warande voor de tijd dat er nog geen bebouwing is.

Nadelen zijn:
–    een onzekere periode  met een onduidelijk beeld van wat bewoners mogen verwachten: het is zowel voor bewoners als voor de gemeente afwachten wat zich aan natuur ontwikkelt en hoe dat eruit ziet;
–    zeker in eerste instantie kan het een ‘rommelig’ beeld geven; de natuur groeit niet binnen de lijntjes;
–    het is geen blijvende natuur; de natuur wordt t.z.t. geheel of gedeeltelijk ingeruild voor bebouwing.

Enquête
De keuze voor of tegen tijdelijke natuurontwikkeling is ook aan de orde geweest in bewonersgesprekken  in het kader van een aan Warandebewoners recent voorgelegde enquête. Daarin gaven de daarover bevraagde bewoners aan liever spontaan ontwikkelde natuur te zien dan braakliggend terrein. De volledige resultaten van deze enquête heeft de gemeente gepubliceerd op de bewonerssite www.lelystad.nl/warande.

‘Groene weelde’
Met de tijdelijke natuurontwikkeling binnen Warande, houdt het college zo goed mogelijk het ‘wonen in een groene omgeving’ in stand. Binnen Warande maken aan te leggen parkbossen een belangrijk onderdeel uit van de hoofdopzet van de wijk. Deze parkbossen zijn vele hectaren groot en kunnen pas volledig worden aangelegd nadat een groot gedeelte van de toekomstige woonwijk is bebouwd. Een eerste ‘romantisch parkbos’ in deelgebied 1 is vorig jaar aangeplant. Nu de woningbouw langzamer verloopt dan gepland, schuift de aanleg van andere geplande parkbossen op. De tijdelijke natuurontwikkeling kan dat nu enigszins, voor de periode totdat de woningmarkt weer aantrekt, compenseren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × een =Categorie: Nieuws

Tags: