Lelystad ‘programmeert’ 400 tot 500 nieuwbouwwoningen per jaar

19 november 2018

Lelystad ‘programmeert’ 400 tot 500 nieuwbouwwoningen per jaar

 

Lelystad denkt de komende jaren gemiddeld 400 tot 500 nieuwe woningen te realiseren. Dat staat in het woningbouwprogramma voor de periode 2019- 2022.

Daarin wordt een keuze gemaakt voor organische ontwikkeling en het voorrang geven aan onafgemaakte plekken in de stad. Het stadshart, de nieuwbouwwijken Warande en HanzePark en de kustontwikkeling (Bataviahaven) zijn dan het eerst in beeld. Maar ook kleinere onafgemaakte plekken in de bestaande zijn beschikbaar voor woningbouw.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de juiste woningen worden gebouwd op de juiste plek. De kwaliteit van de woningen staat voorop.

Woononderzoek

Belangrijke bron voor het Lelystadse woningbouwprogramma is een recent door het RIGO uitgevoerd woononderzoek dat zowel de vraag- als aanbodkant van de woningmarkt belicht en de groeipotentie en woningbehoefte van Lelystad tot 2030 in kaart brengt. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de Lelystadse woningmarkt en die het RIGO in haar onderzoek schetst, zijn o.a. de versnellingsopgave binnen Metropoolregio Amsterdam om tot 2025 extra veel woningen te bouwen, de betaalbaarheid van woningen, de vergrijzing die zorgt voor toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen, de toename van eenoudergezinnen. Het RIGO concludeert dat Lelystad een gunstige markt heeft voor woningzoekenden.

4.000 tot 5.000 woningen

Op grond van het RIGO- onderzoek, de daarin geschetste mogelijke groeiscenario’s (mede op basis van demografische gegevens en bevolkingsprognoses), houdt Lelystad tot 2030 rekening met een groei tot 5.780 huishoudens. Dat betekent een bouwproductie van 4.000 tot 5.000 woningen voor de komende 10 jaar, oftewel een gemiddelde van 400 tot 500 woningen per jaar.

Lelystad publiceert haar nieuwbouwaanbod op www.woneninlelystad.nl. Het woningbouwprogramma Lelystad 2019-2022 (met doorkijk naar 2030) kunt u hier downloaden.
Categorie: Nieuws

Tags: