Nieuwe kavels op Het Eiland in Warande in verkoop

3 november 2021

Kavels in Warande

Inschrijving start maandag 8 november 2021, 9.00 uur op www.kavelsinwarande.nl

De gemeente Lelystad geeft nieuwe particuliere bouwkavels uit. Het laatste deelplan in Warande, deelplan 3 is in ontwikkeling. Een van de gebieden daarbinnen is Het Eiland. In dit plan komen in totaal 19 particuliere kavels. Deze kavels zijn 1 november in de verkoop gegaan, maar vanwege een technische storing werkten de website en het inschrijfformulier niet naar behoren. Daarom is besloten het proces ongeldig te verklaren. Dat betekent dat de kavels opnieuw in verkoop gaan. Dat gebeurt op maandag 8 november 9.00 uur.

 

Het Eiland

Het Eiland is een uniek stukje Lelystad. Omgeven door water, verbonden met de rest van Warande en daarmee met de rest van Lelystad. Het bosgebied Hollandse Hout, de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land grenzen aan deze nieuwe woonwijk. De kavels op Het Eiland bieden de kans om uw eigen woning aan het water te bouwen én straks dicht(er) bij de natuur te wonen.

 

Het Eiland ademt de sfeer van een vissersdorp, door traditionele woningen in vrolijke, sprekende kleuren en optimale waterbeleving. De relatie tussen woning en water staat centraal op Het Eiland; alle woningen worden met de kap gericht op het water waardoor bewoners het spel van het continu bewegende water vanuit de woning kunnen beleven. Het Eiland staat in sterke verbinding met het Elzenpark en met Wijkplein Warande. De autoluwe verbindingsweg die de Eilandbewoners met het park en met de wijkvoorzieningen verbindt, vormt een krachtige ruggengraat, waarlangs u zich door Warande begeeft.

 

Meer informatie en inschrijven

 

 
Categorie: Nieuws

Tags: kavels Warande Wonen aan het water