Onderzoek naar bewonerstevredenheid Warande

15 januari 2014

Bewoners van de nieuwbouwwijk Warande worden namens City Marketing Lelystad (CML) en gemeente Lelystad benaderd om mee te doen aan een onderzoek naar bewonerstevredenheid, in relatie tot het imago van de wijk en van de stad.

Gemeente en CML zijn benieuwd waarom bewoners (destijds) hebben besloten om in Warande te gaan wonen, welke rol imago en promotie daarbij hebben gespeeld en welke invloed de woonervaring heeft op de imagoscore van woonwijk Warande en de stad Lelystad. De enquête is alleen bedoeld voor de huidige bewoners van Warande.

Bewonerstevredenheid

Met de enquêteresultaten hopen gemeente en CML een beeld te krijgen van de bewonerstevredenheid in dit nog verder te ontwikkelen nieuwe stadsdeel. Aan de hand van de antwoorden wordt gekeken of en zo ja welke verbeteracties er kunnen komen:

  • ten aanzien van de contacten en communicatie met de bewoners;
  • ten aanzien van imago/promotie van de woonwijk Warande resp. Lelystad;
  • ten aanzien van het vermarkten van de woonproducten in Warande resp. de woonbeleving van Lelystad.

Bewoners hebben de gelegenheid t/m 31 december 2013 de enquête online in te vullen. De resultaten van het onderzoek en de mogelijke daaruit voortvloeiende acties worden gepubliceerd op de website van Warande.  Aanvullend op de enquête worden in de wijk ook interviews gehouden. Willekeurig wordt daarvoor een beperkt aantal bewoners benaderd.

Facebook

Ontwikkelingen in de wijk Warande zijn ook te volgen via facebook: www.facebook.com/lelystadwarandenieuw venster of op twitter: www.twitter.com/lelystadwarandenieuw venster. Tevens kunnen bewoners/belangstellenden zich aanmelden voor de periodieke gratis nieuwsbrief over Warande via www.lelystad.nl/nieuwsbrief.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 + 19 =Categorie: Nieuws

Tags: