Onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ weer van start

27 april 2023

Afbeelding wonen in Lelystad

Zo’n 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Het is de vierde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2023 worden de eerste uitkomsten verwacht.

 

29 gemeenten doen mee
Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de woningcorporaties in deze regio. Uniek aan dit onderzoek is de omvang: 29 gemeenten doen mee. Zo ontstaat een goed beeld van de bewoners over hun woonsituatie, woonlasten, tevredenheid van bewoners over hun buurt, woonwensen en verhuiswensen- en bewegingen in de Metropoolregio en de gemeenten die daar onderdeel van uitmaken.

 

Gezamenlijke basis voor beleid
Wat zijn huurders en kopers gemiddeld kwijt aan woonlasten? Hoeveel mensen willen verhuizen en wat voor type woning zoeken zij? Welke bewoners willen de eigen woning verduurzamen? Wat zijn de woonwensen van thuiswonende kinderen? Al deze vragen komen terug in het onderzoek. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in hoe mensen wonen, willen wonen en de feitelijke verhuizingen als basis voor het gesprek in gemeenten over lokale en regionale woonopgaven. Bijvoorbeeld in hoeverre wordt gebouwd naar de woonbehoefte, in hoeverre vinden starters een woning en in welke buurten moet de leefbaarheid verbeterd worden. Corporaties gebruiken de uitkomsten om meer zicht te krijgen op de beleving die hun huurders hebben van hun woning en hun buurt. Het onderzoek biedt dan ook een goede gezamenlijke basis voor de MRA-gemeenten en woningcorporaties om hun beleid de komende jaren vorm te geven.

 

Brief met vragenlijst
De vorm van het onderzoek is een enquête. Met een steekproef zijn de huishoudens in het onderzoeksgebied willekeurig geselecteerd. De komende weken ontvangen zo’n 200.000 huishoudens in de MRA een brief van hun gemeente met de vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook op internet worden beantwoord. De onderzoeksafdeling van de gemeente Amsterdam (Onderzoek, Informatie en Statistiek) voert het onderzoek voor de MRA uit. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt.

 

Lees het vorige onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2021 .
Categorie: Nieuws

Tags: bestaande bouw Wonen Woningen