Ontwikkeling deelgebied Hanzepark gaat ontwerpfase in

25 juli 2023

Hanzepark

De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan van eisen vastgesteld voor Hanzepark. Het deelgebied maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het gehele stationsgebied in Lelystad. Hierdoor kan de ontwerpfase van start voor de woningbouwontwikkeling in het deelgebied Hanzepark. En ligt het project goed op schema voor de start van de bouw eind 2024.

Architectonisch visitekaartje

Wethouder Piet van Dijk: ”Met de ontwikkeling van Hanzepark heeft Lelystad er straks weer een plek bij om trots op te zijn. Het wordt een architectonisch visitekaartje van de stad, dat ook goed zichtbaar is vanuit de trein. We zetten hier in op een hoogstedelijke en groene omgeving. Het gevelbeeld langs de Stationslaan wordt door onder andere hoogteverschillen en gevelverspringingen zeer gevarieerd. Per pand wordt een architect betrokken, zodat de variatie hoog blijft en de architecten elkaar uitdagen op creativiteit en kwaliteit. De westzijde van het treinstation is straks niet langer een ‘achteruitgang’, maar een volwaardige stadsentree van Lelystad.”

Lees meer op www.lelystad.nl
Categorie: Nieuws

Tags: appartementen HanzePark Nieuwbouwproject