Dichter bij de natuur wonen?

Kavels beschikbaar in verschillende deelgebieden

Thuiskomen met een vakantiegevoel?

Welkom in Warande!

Slider

Bouwkavels Lelystad Warande: een huis bouwen midden in de natuur

Warande is de jongste wijk van Lelystad en ligt midden in de natuur. Warande ligt in het zuiden van Lelystad, naast het natuurreservaat de Oostvaardersplassen en bosgebied Hollandse Hout. De wijk wordt vaak ook in een adem met de Nieuwe Wildernis genoemd, omdat de succesvolle gelijknamige natuurdocumentaire in de nabije omgeving is opgenomen. Met de ontwikkeling van Warande krijgt Lelystad er de komende jaren veel woningen en kavels bij. Lees meer over de wijk Warande.

U kunt al een kavel kopen vanaf € 337, -* per m2 incl. BTW (prijspeil 2020).

Samen met anderen een woning bouwen

In Warande is het mogelijk om gezamenlijk met anderen een stuk bouwgrond te kopen. Hier kunt u samen huizen op bouwen in een gemeenschappelijk thema. Denk aan seniorenwoningen, of een duurzaam, ecologisch project. Voorwaarde is dat het om een particulier initiatief gaat zonder de inzet van een projectontwikkelaar. Omdat u de kosten deelt, is collectief bouwen een stuk goedkoper dan individuele eigenbouw. Zo is in 2011 de bouw van acht fraaie watervilla’s van Stichting Drijf In Lelystad gerealiseerd.

In de zomer van 2020 zijn er diverse nieuwe kavels in de verkoop gegaan, meer informatie hierover is hier te vinden.

Als de particuliere kavel beschikbaar is dan kunt u een optie aanvragen. Het definitief maken van de optie kost € 300,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel verrekenen we deze vergoeding met de koopsom. Wilt u een optie op een particuliere kavel aanvragen, dan kunt u via onderstaande button uw gegevens invullen.

* De kavelprijzen zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2020. De kavelprijzen worden maandelijks geïndexeerd. Voor 2020 bedraagt het jaar indexatiepercentage 1,5 % en dus de maandindexatie 1/12 daarvan.

*Rekenvoorbeeld: Op 12 januari 2020 wordt een kavel verkocht van 500 m² voor een koopprijs van € 337,- per m² (koopsom op 1 januari 2020 bedraagt € 168.500,-). De indexatie loopt door tot het moment van levering van de kavel. Stel dat de kavel op 12 juni 2020 wordt geleverd, dan wordt de koopsom € 169.765,-- De uiteindelijke koopsom op het moment van levering wordt als volgt berekend: De indexatie voor deze kavel bedraagt in 2020 1,5% per jaar. De koopprijs voor de kavel stijgt in totaal met € 5,05 (337/ 100 x 1,5) per vierkante meter per jaar. Omgerekend per maand is dit (5,05 / 12) € 0,421,- per vierkante meter per maand. De grondprijs met indexatie is per 1 juni 2020 € 339,53 per m² ( 337 + (0,421 x 6). De totale koopsom bedraagt bij levering op 12 juni € 169.765,-- (500 x 339,53).

Maak een afspraak