Het Eiland

 Traditionele woningen in vrolijke, sprekende kleuren en een optimale waterbeleving.

19 kavels op het Eiland

Het Eiland is een uniek stukje Lelystad. Omgeven door water, verbonden met de rest van Warande en daarmee met de rest van Lelystad. Het bosgebied Hollandse Hout, de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land grenzen aan deze nieuwe woonwijk. De kavels op Het Eiland bieden de kans om uw eigen woning aan het water te bouwen én straks dicht(er) bij de natuur te wonen.

 

Het Eiland

Het Eiland ademt de sfeer van een vissersdorp, door traditionele woningen in vrolijke, sprekende kleuren en optimale waterbeleving. De relatie tussen woning en water staat centraal op Het Eiland; alle woningen worden met de kap gericht op het water waardoor bewoners het spel van het continu bewegende water vanuit de woning kunnen beleven. Het Eiland staat in sterke verbinding met het Elzenpark en met Wijkplein Warande. De autoluwe verbindingsweg die de Eilandbewoners met het park en met de wijkvoorzieningen verbindt, vormt een krachtige ruggengraat, waarlangs u zich door Warande begeeft.

De vrolijke kleuren in het gevelbeeld zien we vooral in Scandinavische watersteden zoals Kopenhagen.

 

De kavels

In het gebied is ruimte voor 19 particuliere bouwkavels en een gedeelte dat voor projectontwikkeling is bestemd. 

Alle 19 kavels zijn 8 november om 09.00 uur in de verkoop gekomen. De kavels op Het Eiland variëren in grootte van 385 m2 tot 559 m2, met een m2 prijs van €466,00 per m2 incl. btw. Dat betekent dat je al een kavel op Het Eiland koopt vanaf €179.410,--.

De sfeer van Het Eiland

Het Eiland ademt de sfeer van een vissersdorp, door traditionele woningen in vrolijke, sprekende kleuren en optimale waterbeleving. De relatie tussen woning en water staat centraal op Het Eiland; alle woningen worden met de kap gericht op het water waardoor bewoners het spel van het continu bewegende water vanuit de woning kunnen beleven. Het Eiland staat in sterke verbinding met het Elzenpark en met Wijkplein Warande. De autoluwe verbindingsweg die de Eilandbewoners met het park en met de wijkvoorzieningen verbindt, vormt een krachtige ruggengraat, waarlangs je je door Warande begeeft.

 

Uitstraling

De ambitie is dat tuinen aan het water worden vrijgehouden van erfafscheidingen en dat rietkragen voor de nodige privacy zorgen. De erfafscheidingen grenzend aan de groen ingerichte straatjes of pleintjes, aan de binnenzijde van het eiland, worden bij voorkeur uitgevoerd in hagen of andere groene afscheidingen.

 

Kavelkaart 19 kavels Het eiland

De kavels zijn €466,00 incl. btw per m2.

Bekijk de kavelkaart om te zien welke kavels nog beschikbaar zijn. 

 

Inschrijven kan via het optieformulier.

 

 

Het definitief maken van de optie kost € 300,-. Wanneer je overgaat tot aankoop van de kavel verrekenen we deze vergoeding met de koopsom.

(Let op: vul het optieformulier in via een computer en niet via de telefoon vanwege het uploaden van een geldig ID-bewijs.)

Meer informatie