Ruimte voor Tiny Houses in Lelystad

21 juni 2017

Lelystad geeft ruimte aan initiatieven op het gebied van Tiny Houses. Dat zijn kleine woningen die niet groter zijn dan 50 vierkante meter, eventueel met een schuurtje of aanbouw van maximaal 9 vierkante meter.

Ruimte voor woonwensen

De belangstelling voor het bouwen en bewonen van Tiny Houses neemt in Nederland toe. Lelystad is een stad die open staat voor nieuwe woonwensen.

Locaties en mogelijkheden

Samen met initiatiefnemers die zich met Tiny house-concepten bij de gemeente melden, bekijkt Lelystad de mogelijkheden om in de aangewezen gebieden dit soort kleine woningen te realiseren. Initiatiefnemers kunnen zowel marktpartijen als particulieren zijn. Ook bouwen in zogenoemd ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ is mogelijk.

Maatwerk

Realisering vergt maatwerk. Afhankelijk van de ideeën van initiatiefnemers moet een plan altijd worden getoetst aan onder andere het bouwbesluit, bestemmings- en/of beeldregieplannen. Specifieke spelregels ten aanzien van Tiny Houses zijn nu nog niet geformuleerd.

Zelfvoorzienend

Om potentiële initiatieven te kunnen faciliteren maakt Lelystad op de kaart ‘Zoeklocaties Tiny Housing Lelystad’ onderscheid in zelfvoorzienende en op het voorzieningennet aangesloten Tiny Houses. Enkele locaties aan de stadsrand en de kust (Hollandse Hout, Lelystad Haven, Houtribhaven, Flevo Marina) zijn met name geschikt voor zelfvoorzienende Tiny Houses. Hier zijn bijvoorbeeld ook drijvende Tiny Houses mogelijk.

Aangesloten

Binnenstedelijk kan het meer gaan om huisjes die op het voorzieningennet (gas, water, licht, stadsverwarming) zijn aangesloten. Het gebied in Lelystad-Noord (‘t Kofschip: omgeving Scholengemeenschap Lelystad – SGL) wordt hiervoor als primair gebied gezien. Hier is ruimte voor definitievere en grotere vormen van Tiny Houses die goed passen in de omgeving. Bij elk initiatief zal Lelystad kijken naar de toegevoegde waarde in woon- en omgevingskwaliteit.

Informatie

Geïnteresseerden die in Lelystad de mogelijkheden willen verkennen van Tiny Housing, kunnen contact opnemen met het Informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van het Stadhuis, tel. 0320-278555 of mail naar wonen@lelystad.nl.
Categorie: Nieuws

Tags: Tiny House