Samenwerkingsovereenkomst Multifunctionele Accommodatie (MFA) Warande ondertekend

14 maart 2014

Donderdag 13 maart is de samenwerkingsovereenkomst voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) Warande ondertekend door wethouder Jop Fackeldey  en vertegenwoordigers van Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad), SKL Kinderopvang, Stichting Welzijn Lelystad, Woonstichting Centrada en Stichting Eerstelijnsgezondheidszorg Lelystad (STEL). Hiermee is een start gemaakt met de voorbereidingen om  een wijkvoorziening te realiseren in Warande rondom educatie, opvang, sport, welzijn en zorg.
De MFA is bedoeld om voor inwoners van de wijk Warande een wijkvoorziening te creëren waar zij met elkaar in contact kunnen komen op een centrale plek waar verschillende functies onder één dak gehuisvest zijn rondom educatie, kinderopvang, sport, welzijn en zorg. Op dit moment ligt er een visiedocument dat door alle betrokken partijen nog vertaald moet worden naar een ontwerp. Als het ontwerp er ligt, dan kan het naar de gemeenteraad voor besluitvorming om budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van de MFA.

“Ik ben blij dat we met deze ondertekening onze samenwerking voor het verder ontwikkelen van de MFA Warande hebben vastgelegd. Deze samenwerking vindt plaats op basis van de tussen partijen vastgestelde uitgangpunten en randvoorwaarden, zoals vastgelegd in het Visiedocument, en kan nu verder worden afgestemd en uitgewerkt. De MFA Warande is een mooie toevoeging voor de inwoners van de wijk om elkaar te ontmoeten en allerlei activiteiten uit te voeren. Het draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie in de wijk en vergroot de woonbeleving”, aldus wethouder Jop Fackeldey.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

20 + elf =Categorie: Nieuws

Tags: