Unieke woonlocatie aan Marker- en IJsselmeer

6 juli 2017

De gemeente Lelystad biedt een voor woningbouw te ontwikkelen bouwkavel aan met uitzicht op het Marker- en IJsselmeer. Het gaat om de Suyderseeboulevard, fase 3. In totaal kunnen op de kavel maximaal 39 woningen worden gebouwd.

Marktpartijen

Geïnteresseerde marktpartijen kunnen een schetsplan indienen en een onvoorwaardelijk grondbod doen. Na een kwalitatieve toetsing van het plan wint degene met de hoogste inschrijving. Het winnende schetsplan zal vervolgens nader vorm krijgen en als uitwerkingsplan, gebaseerd op het bestemmingsplan, de inspraakprocedure doorlopen.

Perceel

Suyderseeboulevard fase 3 betreft het perceel ten noorden van de woningbouw aan Vliegent Hert en Saerdam en ten zuiden van Batavia Haven. De te ontwikkelen locatie betreft de beëindiging van fase 1 en 2 en vormt de schakel naar de bijzondere geplande ontwikkeling rondom de havenkom.

Maatvoering

Het uit te geven perceel heeft een maatvoering van circa 100 x73 meter; dit komt overheen met circa 7.370 m². Het perceel is aan de noord- en oostzijde bereikbaar via Vliegent Hert en aan de westzijde ontsloten door Saerdam en de Oostvaardersdijk. Aan de zuidzijde sluit het perceel aan op de straat Fortuyn.

Openbare inschrijving

Belangstellende marktpartijen kunnen meedoen met de inschrijving door een schetsplan te maken voor de gehele kavel waarbij wordt voldaan aan de leidraad en bijlagen. Deze kunnen worden ingediend per e-mail aan suyderseeboulevard@lelystad.nl.
Categorie: Nieuws

Tags: Kust Suyderseeboulevard Wonen aan het water