Woonkrant informeert over ‘het pareltje uit de oester’

24 mei 2017

Deze week wordt in heel Lelystad een speciale Woonkrant verspreid: ‘Wonen en Leven in Lelystad 2017’. De krant is een uitgave van ETT Media met redactionele medewerking van de gemeente Lelystad. In het voorwoord rept wethouder Wonen Jop Fackeldey van ‘het pareltje uit de oester’ als metafoor voor Lelystad, die eindelijk openbreekt. De stad waarvan de kwaliteiten nu in volle omvang zichtbaar en benut gaan worden.  Wethouder Elly van Wageningen presenteert in de krant wat de stad op het gebied van duurzaamheid onderneemt; wat inwoners zelf kunnen doen en wat het profijt daarvan is.  Zo komen allerlei energiebesparende maatregelen, de inzet van energiecoaches en de bijdrage van Energieloket Flevoland aan bod.

De Wooonkrant bevat artikelen over het Lelystadse woonbeleid zoals verwoord in de Woonvisie 2016-2020, het aanbod aan woningen, bouwkavels en woonmilieus, de kansen op het gebied van woonmarketing om te profiteren van de oplevende woningmarkt. Marc en Marianne vertellen als ambassadeurs over hoe zij hun ‘perfecte stek’ in Lelystad hebben gevonden. Een hele pagina wordt besteed aan het overzicht van leningen waarvan inwoners gebruik kunnen maken om hun woonwensen te verwezenlijken. Zo is of komt er een starterslening, restschuldlening, duurzaamheidslening, blijverslening en een asbestlening.

Artikelen
Andere artikelen gaan over de campagne ‘Mensen maken de buurt’, het 50-jarig jubileum van de stad en de mogelijkheden om gebruik te maken van het door City Marketing in het kleven geroepen gastvrijheidsbudget. Bijdragen in de Woonkrant zijn verder afkomstig van woningbouwstichting Centrada, Woonzorg Flevoland, Woonbegeleiding ’s Heerenloo, GO Kinderopvang en van marktpartijen als Rabobank Flevoland, Flevo Golf resort, Woonschat Buitenhof, Readyforliving, e.a.

Wie de krant ‘Wonen en Leven in Lelystad 2017’ niet heeft ontvangen of extra exemplaren wil, kan terecht in het stadhuis van Lelystad bij het Informatieplein Wonen, openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. De krant is tevens online te bekijken
Categorie: Nieuws

Tags: