Lelystad zet kavelcoaches in bij realisering van woning op bouwkavel

30 december 2016

De gemeente Lelystad begint – bij wijze van proef –met de inzet van kavelcoaches. De coaches helpen mensen bij het ontwikkelproces van de door hen gewenste woning op een van de door de gemeente aangeboden bouwkavels.

Kavelverkoop in de lift
Hoewel de verkoop van kavels, na jaren van recessie, wel weer in de lift zit, kan de inzet van kavelcoaches de verkoop nog meer stimuleren. Lelystad heeft in de woonwijk Warande nog veel aanbod aan kavels. Ook Schoener-west is een bouwlocatie met nog een aantal aantrekkelijke, vooral grotere, bouwkavels.

Adviseursrol
Het in eigen beheer (laten) bouwen van een woning is voor kopers geen alledaagse zaak en voor de meeste mensen dan ook een ingewikkelde klus. In de meeste woningbouwprojecten in Nederland verloopt de kavelverkoop dan ook moeizamer dan de verkoop van projectmatige woningen. Een oplossing hiervoor kan een kavelcoach zijn. Deze begeleidt kopers in het aankoopproces, richting realisatie van de woning. In andere gemeenten is daarmee al met succes ervaring opgedaan. De kavelcoach heeft de rol van adviseur. De koper is en blijft opdrachtgever.

Proef
Lelystad heeft twee ervaren kavelcoaches aangesteld: Jos van Oers en Jeroen Rijlaarsdam. In een door de gemeente uitgegeven folder stellen zij zich aan potentiele gegadigden voor. De inzet van de kavelcoaches is voor de (potentiele) kavelkoper kosteloos. Elke kavelkoper kan een kavelcoach maximaal 20 uren om advies en begeleiding vragen. Uiteindelijk moet het effect zijn dat minder kopers afhaken tijdens het aankoop- en ontwikkelproces van hun beoogde droomwoning. Na de eerste tien belangstellenden gaat de gemeente de inzet van de kavelcoaches evalueren en een beslissing nemen over het al dan niet voortzetten ervan.

Totaalconcept
Lelystad wil zich onderscheiden op de woningmarkt. ‘Niet alleen door een aantrekkelijk woningaanbod tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden,‘ aldus wethouder Wonen Jop Fackeldey. ‘Het gaat om een totaalconcept waarin je je als stad profileert, ook op het gebied van optimale dienstverlening. Daarom hebben we halverwege 2016 in het Stadhuis het informatieplein Wonen & Ondernemen ingericht. En daarom nu de inzet van kavelcoaches om mensen bij de mogelijk belangrijkste aankoopbeslissing van hun leven door het proces te helpen.’

Informatieplein
Voor informatie over bouwkavels en de mogelijke inzet daarbij van kavelcoaches kunnen belangstellenden terecht bij het Informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van het Stadhuis. Meer informatie vindt u ook op de website www.woneninlelystad.nl

Folder bouwcoaches
Categorie: Nieuws

Tags: