Overheden slaan handen ineen voor 15.000 nieuwe woningen in Lelystad

30 januari 2024

Ondertekening ZuiderC

Donderdag 18 januari 2024 is de Bestuursovereenkomst voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel ZuiderC in Lelystad getekend. De ondertekening markeert een belangrijke mijlpaal in het ontwikkelingsproces van het nieuwe stadsdeel in Lelystad-Zuid. Met de ontwikkeling van ZuiderC met circa 15.000 woningen met bijbehorende (groen)voorzieningen, levert Lelystad een bijdrage aan maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouw, de klimaatopgave, de energietransitie en een onderscheidend woonmilieu: wonen in de natuur. Dit doet de gemeente Lelystad niet alleen, hierin werkt de gemeente nauw samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer.

 

‘De lat ligt hoog voor ZuiderC’, aldus wethouder Dennis Grimbergen. ‘Naast het bouwen van zo’n 15.000 woningen, hebben we grote ambities op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur en bereikbaarheid. We gaan vol vertrouwen deze overeenkomst met elkaar aan om onze ambities waar te maken. Uitgangspunt is hierbij is een goede balans tussen woningen, winkels, voorzieningen, recreatiemogelijkheden en cultuur. Zo krijg je een volwassen en aantrekkelijke stad met kwaliteit. Dit past bij de positie en ambitie die Lelystad heeft als hoofdstad van Flevoland.’

Leefbaar en duurzaam

De leefbaarheid voor de nieuwe bewoners van ZuiderC staat centraal. Stad en landschap moeten in samenhang worden ontwikkeld en een goede en tijdige ontsluiting -ook met het openbaar vervoer- is een voorwaarde voor de ontwikkeling van ZuiderC. Bovendien is er sprake van een hoge duurzaamheidsambitie. Het gebied moet zoveel mogelijk circulair en met nadruk op de toepassing van hoogwaardige materialen worden ontwikkeld. Het streven is dat vanaf 2025 minimaal twintig procent van de woningproductie van hout en andere biobased materialen is, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Er wordt ingezet op energieneutraal of energieleverend ontwikkelen en het streven is om klimaatbestendig te ontwikkelen, waardoor de gevolgen van klimaatveranderingen (droogte, hitte, extreme regenbuien en mogelijke overstromingen) worden verkleind.

Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘Het project ZuiderC in Lelystad is een mooi voorbeeld van bouwen aan de samenleving van de toekomst. Bouwen voor verschillende doelgroepen die samen één samenleving gaan vormen. Betaalbaar bouwen, biobased bouwen -zoveel mogelijk gebruik makend van bouwmateriaal dat groeit op het land-, van land tot pand dus. Én grootschalig. We gaan weer grootschalig bouwen zoals we dat vroeger deden in de Vinex-tijd. Omdat de Rijksoverheid eigenaar is van de grond, zitten we -met anderen- aan het stuur, ook op deze manier hernemen we de regie.’

 

Bekijk de terugblikvideo.

 

Foto-onderschrift:
Voorafgaand aan de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling ZuiderC bracht een delegatie, waaronder minister Hugo de Jonge, een bezoek aan Lelystad. Foto: Fotostudio Wierd

 
Categorie: Nieuws

Tags: nieuwbouw