Klein Nooten

3 kavels voor woningen in landelijk dorpse bouwstijl

 

Uw droomhuis  in Klein Nooten in Warande?

Extra kans op kavel in Klein Nooten Warande

Klein Nooten maakt onderdeel uit van gebied De Nooten en ligt gunstig tussen het Esdoornpark en de Torenvalktocht. Het gebied bestaat uit vijf bouwblokken met woningen georiënteerd op het Esdoornpark, de brede Orchideelaan en Torenvalktocht en op de Zonnedauwlaan. Klein Nooten kenmerkt zich door woningen in een landelijk dorpse bouwstijl. Vanuit de Orchideelaan fungeert een groen opgezette, brede woonstraat met statige rijwoningen straks als heldere toegang tot het buurtje en vormt de entree naar het Esdoornpark. De overige straten worden intiem en kleinschalig, met voldoende ruimte voor bomen en groen. De bouwhoogte van de woningbouw in het plan varieert van één tot twee bouwlagen met een kap.

Woonsfeer

Inspiratiebron voor deze sfeer zijn de houten boerderijen en boerenschuren op het platteland. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met statige zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. De vrijstaande woningen bevinden zich aan de randen van het gebied. Er zijn diverse variaties mogelijk op het thema zadeldak of mansardedak. Denk aan een schuurwoning met een aangekapt zadeldak, een zadeldak met wolfseind, of een expressief mansardedak. Hiermee krijgt het gebied een eigentijdse uitstraling passend bij de context van de moderne polder.

Samenhang en uitstraling

Daarnaast wordt ingezet op samenhang in het materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering, waardoor Klein Nooten als buurtje goed herkenbaar is. Houten gevelbekleding is het basismateriaal voor de woningen. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden, namelijk horizontale of verticale gevelprofielen, in een open of een gesloten structuur. Voor Klein Nooten heeft een horizontaal of verticaal gevelprofiel met een eigentijdse uitstraling zoals een Rhombusprofiel de voorkeur. In alle toepassingen is het de bedoeling dat de houtstructuur zichtbaar blijft. Hiermee wordt de beoogde landelijk dorpse sfeer bereikt. Daarnaast zijn traditionelere profielen mogelijk zoals halfhouts rabat, overhangend rabat (horizontaal), Channel siding (verticaal), of Zweeds rabat gepotdekseld. De woningen worden afgewerkt in de houteigen kleur, een bruintint óf in een grijstint zoals aangegeven in het kleurenpalet van het beeldregieplan. Hellende dakvlakken worden afgewerkt in keramische dakpannen of in natuurriet. Bijbehorende bouwwerken zoals een garage worden ondergeschikt gepositioneerd ten opzichte van het hoofdgebouw en ondersteunen de ruimtelijke samenhang. Platte daken worden voorzien van een vegetatiedak.

Voortuinen moeten worden uitgevoerd in een gemetselde tuinmuur, waarbij de kleur wordt afgestemd op de woning. Achtertuinen grenzend aan openbaar gebied worden uitgevoerd in een dubbelstaafmathekwerk begroeid met klimop.

De kavels

De 3 kavels liggen aan de Orchideelaan in het buurtje Klein Nooten. Er zijn twee kavels van 541 m2, die kosten € 245.885 en één kavel van 542 m2, met een prijs van € 246.339 incl. btw en prijspeil 1 januari 2023. U kunt niet meer inschrijven voor deze kavels.

Bekijk de woonsfeer van Klein Nooten

 

Procedure van inschrijving

Hieronder leest u de procedure die gold voor inschrijving tot 9 mei 2023 16.00 uur. U kunt niet meer inschrijven.

 • U kunt zich inschrijven vanaf woensdag 26 april 2023 tot 9 mei 2023 uiterlijk 16.00 uur. Er kan slechts 1 persoon per huisadres inschrijven. Wordt er wel 2 keer per huisadres ingeschreven, dan geldt alleen de eerste inschrijver.
 • U schrijft zich in bij de notaris met het formulier, uitsluitend via e-mail. Een autoreply als bewijs dat uw e-mail goed is ontvangen zal volgen. Deze autoreply is overigens geen bevestiging dat de inschrijving ook geldig is.
 • De inschrijving dient gestuurd te worden naar het e-mailadres loting@fkjnotaris.nl
 • De inschrijving is pas geldig als de notaris zowel het optiegeld als het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier heeft ontvangen. Indien betaling of het formulier achterwege blijft, zal de notaris geen contact opnemen.
 • De optie is niet overdraagbaar. Degene die inschrijft, krijgt de optie en moet uiteindelijk de kavel kopen.
 • U betaalt optiegeld: € 300,-. Dit betaalt u bij de inschrijving aan de notaris.
 • Het optiegeld moet op tijd binnen zijn bij de notaris op het hieronder vermelde rekeningnummer en moet afkomstig zijn van de bankrekening van de inschrijver of één van de inschrijvers.
 • Als u niet heeft betaald, kunt u niet mee loten. Andersom geldt hetzelfde: als u wel heeft betaald maar de notaris geen volledig ingevuld inschrijfformulier van u heeft ontvangen, loot u evenmin mee. Het is belangrijk dat de naam en het rekeningnummer van het optieformulier overeenkomt met de naam op de bankrekening. De betaling dient dus afkomstig te zijn van een inschrijver.
 • U wordt in week 19 of 20 gebeld (tussen 10 en 19 mei) of u bent ingeloot.
 • Bent u ingeloot en neemt u de kavel? Dan wordt het bedrag van € 300,- verrekend met de aankoop van de kavel.
 • Bent u ingeloot en geeft u uiteindelijk de kavel terug? Dan verrekenen we de optiekosten niet. Die bent u dan helaas kwijt.
 • Bent u niet ingeloot? Dan ontvangt u hierover een e-mail en krijgt u zo snel mogelijk het optiegeld teruggestort.


Loting

 • De notaris verzorgt de loting en bepaalt hiermee de volgorde van inschrijving.
 • De medewerkers van de afdeling Kavelverkoop nemen na de loting contact met u op. Zij laten u weten of u bent ingeloot of niet. Als u bent ingeloot wordt er met u een optiegesprek gepland. In de ideale situatie bent u ingeloot voor uw voorkeurskavel. Mocht deze niet meer beschikbaar zijn, dan is het handig dat u de kavels op volgorde van uw wensen bij de hand heeft.
 • Mocht er een kavel vrijkomen, dan wordt u op volgorde van loting benaderd of u alsnog interesse heeft in de vrijgekomen kavel.


Inschrijven

Uw inschrijving en de betaling moet dinsdag 9 mei 2023 uiterlijk 16.00 uur binnen zijn bij FKJ Notaris Lelystad. Per mail: loting@fkjnotaris.nl.


Optiegeld

Het optiegeld à € 300,- kan worden overgemaakt naar:
NL74 RABO 0112 5326 91
t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
o.v.v. optiegeld Klein Nooten + voorletter(s) en achternaam.

3 kavels in Klein Nooten

Bekijk de kavelkaart van Warande online.