Klein Nooten

Kavels voor 9 vrijstaande Tiny Houses en 1 twee-onder-één-kap woning Tiny Houses.

Bouwkavels voor Tiny Houses in Klein Nooten

Gemeente Lelystad geeft voor het eerst bouwkavels voor Tiny Houses uit. Het gaat om kavels voor 9 vrijstaande Tiny Houses en 1 twee-onder-één-kap woning Tiny Houses in het gedeelte Klein Nooten in Warande. Een Tiny House in Lelystad moet voldoen aan enkele richtlijnen, zoals een kleine woning met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en een aansluiting op stadsverwarming. Tot 20 juni 2022 10.00 uur konden geïnteresseerden zich inschrijven voor één van deze kavels in dit nieuwste gebied in Lelystad. Aansluitend volgt de loting door de notaris. 

 

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

 

Klein Nooten

Klein Nooten maakt onderdeel uit van gebied De Nooten en ligt tussen het Esdoornpark en de Torenvalktocht in Lelystad. Deze buurt is kleinschalig en omgeven door groen. Bovendien grenst Warande aan de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land.

De sfeer van Klein Nooten

 

Woonsfeer 

Naast de Tiny Houses komen er vrijstaande woningen en een projectmatige ontwikkeling met als centraal thema een landelijk dorpse bouwstijl. Inspiratiebron voor de woonsfeer zijn de houten boerderijen en boerenschuren op het platteland. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met statige zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. Hiermee krijgt het gebied een eigentijdse uitstraling passend bij de context van de moderne polder. De Tiny Houses hebben specifieke kenmerken en uitgangspunten, passend binnen de woonsfeer.

 

Samenhang en uitstraling
Daarnaast wordt ingezet op samenhang in het materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering, waardoor Klein Nooten als buurtje goed herkenbaar is. Houten gevelbekleding is het basismateriaal voor de woningen. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden, namelijk horizontale of verticale gevelprofielen, in een open of een gesloten structuur. Voor Klein Nooten heeft een horizontaal of verticaal gevelprofiel met een eigentijdse uitstraling zoals een Rhombusprofiel de voorkeur. In alle toepassingen is het de bedoeling dat de houtstructuur zichtbaar blijft. Hiermee wordt de beoogde landelijk dorpse sfeer bereikt. Daarnaast zijn traditionelere profielen mogelijk zoals halfhouts rabat, overhangend rabat (horizontaal), Channel siding (verticaal), of Zweeds rabat gepotdekseld. De woningen worden afgewerkt in de houteigen kleur, een bruintint óf in een grijstint zoals aangegeven in het kleurenpalet van het beeldregieplan. Hellende dakvlakken worden afgewerkt in keramische dakpannen of in natuurriet.

 

De Kavels

De 9 vrijstaande kavels en de twee-onder-één-kap kavel liggen in de bocht aan de Orchideelaan, bij de inrit vanaf de Larserdreef. De kavels hebben een vaste kavelmaat en variëren in grootte van 307 m2 tot 542 m2, met een m2 prijs van €448,00 per m2 incl. btw. Dat betekent dat u voor €137.536 in het bezit kunt zijn van een twee-onder-één-kap kavel en vanaf € 162.176 heeft u een vrijstaande kavel om uw Tiny House op te bouwen.

 

De richtlijnen voor een Tiny House op deze kavels

 • Een Tiny House in Lelystad is een volwaardige kleine woning (GEEN woonwagen), bestemd voor permanente bewoning, met een oppervlakte van maximaal 50 m2; dat gebouwd is vanuit de bewuste behoefte om een duurzamer leven te leiden met een kleinere ecologische voetafdruk;
 • Tiny Houses worden gebouwd op een kavel met een vaste kavelmaat. Dit is één van de kavels die daarvoor zijn aangewezen op de kavelkaart.
 • De Tiny Houses worden gebouwd op eigen grond van de eigenaar (bewoner).
 • De Tiny House heeft een oppervlakte van maximaal 50 m2.
 • De Tiny house heeft een aansluiting op stadsverwarming.
 • Tiny Houses zijn bedoeld als hoofdverblijf en niet als tweede woning, recreatiewoning of commercieel verhuurobject.
 • Aan- en bijgebouwen zijn niet toegestaan, behoudens per woning één bijgebouw van maximaal 9 m2.
 • Naast de bouwkundige en technische kwaliteit van het gebouw is ook de vormgeving van belang. Deze moet passen binnen de ruimtelijke kaders.
 • De twee-onder-een-kapkavel Tiny Houses kan uitsluitend worden bebouwd als er twee gegadigden zijn. Als u zich inschrijft voor een twee-onder-een-kapkavel en wordt ingeloot, dan informeert de gemeente u hierover en over het feit of er een medebouwer is.

Bekijk de woonsfeer van Klein Nooten

 

Enkele voorbeelden van Tiny Houses in deze sfeer

Kaart ligging Tiny Houses

Bekijk de kavelkaart van Warande online.

Procedure van inschrijving

De inschrijfperiode liep van vrijdag 27 mei 2022 tot maandag 20 juni 2022 uiterlijk 10.00 uur. Daarna is er geloot door de notaris.

 

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN

 

De procedure ziet u hieronder.

 • U kunt zich inschrijven vanaf vrijdag 27 mei 2022 tot maandag 20 juni 2022 uiterlijk
  10.00 uur. Er kan slechts 1 persoon per huisadres inschrijven. *) Wordt er wel 2 keer per huisadres ingeschreven, dan geldt alleen de eerste inschrijver.
 • U schrijft zich in bij de notaris met het formulier, uitsluitend via mail.
 • De optie is niet overdraagbaar. Degene die inschrijft krijgt de optie en moet uiteindelijk de kavel kopen.
 • U betaalt optiegeld: € 300,-. Dit betaalt u bij de inschrijving aan de notaris.
 • Als u niet heeft betaald, kunt u niet meeloten. Het is belangrijk dat de naam en rekeningnummer van het optieformulier overeenkomt met naam van de bankrekening. Zo niet, dan moet u dit vermelden op het formulier.
 • U wordt in week 25 (de week van 20 juni) gebeld of u bent ingeloot.
 • Bent u ingeloot en neemt u de kavel? Dan wordt het bedrag van € 300,- verrekend met de aankoop van de kavel.
 • Bent u ingeloot en geeft u uiteindelijk de kavel terug? Dan verrekenen we de optiekosten niet. Die bent u dan helaas kwijt.
 • Bent u niet ingeloot? Dan krijgt u zo snel mogelijk het bedrag teruggestort.

*) Meerdere meerderjarige inwonende kinderen kunnen zich wel tegelijk inschrijven.

Loting

 • De notaris verzorgt de loting en bepaalt hiermee de volgorde van inschrijving.
 • U geeft uw eerste voorkeur aan op het formulier.
 • De medewerkers van de afdeling Kavelverkoop nemen na de loting contact met u op. Zij laten u weten of u bent ingeloot of niet. Als u bent ingeloot wordt er met u een optiegesprek gepland. In de ideale situatie bent u ingeloot voor uw voorkeurskavel. Mocht deze niet meer beschikbaar zijn, dan is het handig dat u de kavels op volgorde van uw wensen bij de hand heeft.
 • Mocht er een kavel vrijkomen, dan wordt u op volgorde benaderd of u alsnog interesse heeft in de vrijgekomen kavel.

Inschrijven

Uw inschrijving en de betaling moet maandag 20 juni 2022 uiterlijk 10.00 uur binnen zijn bij FKJ Notaris Lelystad. Per mail, uitsluitend op mailadres: afstand@fkjnotaris.nl. Het gebruik van een afwijkend mailadres levert een ongeldige inschrijving op.

Optiegeld

Het optiegeld à € 300,- moet worden overgemaakt naar:
NL74 RABO 0112 5326 91
t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
o.v.v. optiegeld Tiny House Klein Nooten **) ***)

Gelieve dit bedrag direct over te maken na het mailen van het inschrijfformulier.

**) Als er geen aantoonbaar verband is tussen rekeningnummer en naam van de inschrijver, dan kunt u van deelname worden uitgesloten ter beoordeling door de gemeente. 

***) U loot uitsluitend mee als zowel het optieformulier als het inschrijfgeld bij de notaris binnen is voor 20 juni 2022 10 uur.