Starterslening mogelijk voor woningen tot € 180.000,-

24 november 2016

Starterslening mogelijk voor woningen tot € 180.000,- , incl. omgebouwde kantoorpanden  

De gemeenteraad van Lelystad heeft ingestemd met een nieuwe Verordening Starterslening. Daarin heeft de gemeenteraad de maximale koopsom waarvoor een lening voor de eerste aankoop van een eigen huis wordt verstrekt, verhoogd naar € 180.000,- . Tot nu lag de grens op € 150.000,- . De regeling geldt niet voor nieuwbouwwoningen. De verordening sluit verder aan bij het landelijk door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ontwikkelde product, maar kent daarnaast nog enige lokale aanpassingen. 

Zo geldt in Lelystad  een leeftijdsgrens van 45 jaar. Bovendien kan in Lelystad ook een lening worden aangevraagd voor zogenoemde ‘transformatiewoningen’ in voormalige kantoorpanden. Voorbeeld daarvan is het tot appartementen om te bouwen voormalige kantoorgebouw De Waagh aan de Waagpassage. Voor de daarin te realiseren 38 appartementen kunnen kopers die aan de voorwaarden voldoen nu ook een starterslening aanvragen. Voorheen was in de verordening vastgelegd dat startersleningen alleen voor ‘bestaande woningen’ konden worden aangevraagd.

Doorstroming woningmarkt

De starterslening is in Lelystad een succesvol beleidsinstrument. Het bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Met de lening worden mensen geholpen voor wie een koopwoning anders onbereikbaar is. Met de verhoging van de maximale koopsom naar  € 180.000,- euro komen meer woningen voor een lening in aanmerking en zal daarvan naar verwachting door nog meer mensen gebruik worden gemaakt.

Informatie

Wie meer wil weten over de starterslening en de wijzigingen in de Verordening kan daarvoor terecht op de website van de gemeente Lelystad en op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) .
Categorie: Nieuws

Tags: