Nordlys Lelystad: Scandinavische rust en ruimte

Ongeveer 30 fraaie rij- en twee-onder-éénkapwoningen en levensloopbestendige woningen

Nordlys Lelystad

Denk je aan Scandinavië, dan denk je aan ruimte, natuur, eenvoud, natuurlijke materialen en pasteltinten, en natuurlijk… het noorderlicht. Al deze typisch Scandinavische kenmerken komen samen in nieuwbouwplan Nordlys, in de jonge wijk Warande in Lelystad. Hier komen straks ongeveer 30 nieuwbouwwoningen in een landelijke, dorpse sfeer, aan een groene verbindingszone. Eenvoudig, functioneel. Niet teveel, niet te weinig. Hier ervaar je Scandinavische rust en ruimte. Vind jij jouw nieuwe thuis in Nordlys?

 

De jonge wijk Warande ligt tussen natuur en stad en is een heerlijke plek om te wonen, met de Oostvaardersplassen om de hoek én het Markermeer op steenworp afstand. Het 1e deelgebied van de wijk bestaat uit enkele kleinschalige buurten, waaronder De Nooten, onderverdeeld in Klein en Groot Nooten. Nordlys ligt in Groot Nooten. Dit buurtje ademt een landelijke, dorpse sfeer en heeft in het hart een groene verbindingszone, met bomen, planten en wadi’s. Er komen circa 30 nieuwbouwwoningen, georiënteerd op deze groenzone, met houten gevelbekleding in Scandinavische blauw- en groentinten. Variërend van rijwoningen, 2 onder 1 kap- en levensloopbestendige woningen. In Nordlys vindt iedereen een thuis.

Kavels in Groot Nooten

Groot Nooten

Fase 2: 24 kavels voor woningen in landelijk dorpse bouwstijl

 

Uw droomhuis in Groot Nooten in Warande?

De gemeente geeft opnieuw particuliere bouwkavels uit in Lelystads nieuwste wijk Warande. Warande grenst aan de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. De 24 kavels die worden uitgegeven liggen in het deel Groot Nooten en variëren van 339 m2 tot 925 m2. De kavels zijn onderdeel van 46 kavels in totaal, waarvan er 22 kavels onlangs zijn uitgegeven. Deze zijn allemaal onder optie.

 

INSCHRIJVING GESLOTEN

Vanaf vrijdag 1 december tot vrijdag 15 december 2023 12.00 uur konden geïnteresseerden zich voor de tweede fase van 24 kavels inschrijven. Daarna volgt de loting door de notaris.
Groot Nooten ligt in het gedeelte De Nooten aan de Torenvalktocht, tussen twee parken in: het Elzenpark en het toekomstige Esdoornpark. Deze parkbossen worden met elkaar verbonden via een groene verbindingszone, de Pinksterbloemlaan, met een klimaatadaptief karakter. Dat wil zeggen dat er in de openbare ruimte is gekeken naar oplossingen bij veel regenval en droogte. De groene verbindingszone vormt straks het hart van Groot Nooten. De woningen komen afgewisseld aan het water, de 3 lommerrijke lanen aan de randen van het gebied en enkele in de woonstraten.

Woonsfeer

De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse bouwstijl en bestaat uit woningen, afgedekt met flauwe zadeldaken en forse dakoverstekken en ook zijn versprongen zadeldaken mogelijk. De architectuur is gevarieerd en tijdloos. De woningen worden uitgevoerd in een houten gevelbekleding van horizontale of verticale profielen, in combinatie met neutraal metselwerk en keramische dakpannen. De buurt bestaat qua kleurstelling straks uit twee delen: een parkzone met gevels in groentinten (variërend van lichtgroen tot midden-groen) en een waterzone met woningen in blauwtinten (variërend van lichtblauw tot midden-blauw). De kleuren zijn een knipoog naar bekende landelijke dorpen, zoals Broek in Waterland en Zaandijk.

 

Verder wordt er aan de voorzijde van de woning boven de begane grond/ entree een overkapping of veranda mee-ontworpen. Hierdoor ontstaat er interactie met de openbare ruimte. Voor de bijbehorende bouwwerken (zoals garages of bergingen) geldt dat deze worden mee-ontworpen en voorzien van dezelfde kapvorm als het hoofdgebouw. Ook kunnen bijbehorende bouwwerken plat worden afgedekt en worden voorzien van een vegetatiedak.

 

Tuinmuren aan de lanen, hagen in de woonstraten

Voortuinen van woningen grenzend aan de Wederiklaan en Zilverschoonlaan worden uitgevoerd met een stenen tuinmuur van 60 cm hoog op eigen erf. Voortuinen in de woonstraten en de groene verbindingszone worden ingeplant met bladhoudende hagen van maximaal 60 cm hoog om het groene beeld te versterken.

Overige hekwerken grenzend aan het openbaar gebied bestaan uit een dubbelstaafmathekwerk voorzien van klimopbeplanting. De locatie voor de mini-containers worden mee-ontworpen, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

De kavels

De 24 kavels variëren in grootte en liggen afgewisseld aan de Zilverschoonlaan en aan de Torenvalktocht. Bij de kavels aan het water is onder voorwaarden zelfs een verlaagd terras en steiger mogelijk.

 

Bekijk de woonsfeer van Groot Nooten

 

Procedure van inschrijving

INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK. U kon zich inschrijven vanaf vrijdag 1 december 2023 tot 15 december 2023 uiterlijk 12.00 uur. 

Hieronder leest u de procedure van inschrijving voor de 24 kavels van de 2e fase van Groot Nooten.

 

 • Er kan slechts 1 persoon per huisadres inschrijven. Wordt er wel 2 keer per huisadres ingeschreven, dan geldt alleen de eerste inschrijver.
 • U schrijft zich in bij de notaris met het formulier, uitsluitend via e-mail. Een autoreply als bewijs dat uw e-mail goed is ontvangen zal volgen. Deze autoreply is overigens geen bevestiging dat de inschrijving ook geldig is.
 • Het volledig ingevulde formulier kan uitsluitend rechtsgeldig worden ingestuurd via het e-mailadres: loting@fkjnotaris.nl.
 • Formulieren die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend, niet op de voorgeschreven wijze of onvolledig zijn ingevuld, zijn niet ontvankelijk en kunnen daardoor niet meedoen met de loting. Van uw inschrijving krijgt u van de notaris een ontvangstbevestiging per e-mail. Om mee te kunnen loten dienen zowel het volledig ingevulde formulier en het inschrijfgeld à 300,- uiterlijk 15 december om 12.00 uur te zijn ontvangen.
 • Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen zich inschrijven. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten.
 • Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend. Inschrijvers die voornemens zijn een gezamenlijke huishouding te voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. De gemeente behoudt zich het recht voor een inschrijving ongeldig te verklaren indien niet aan het vorenstaande wordt voldaan.
 • Voor inschrijving is een optiebedrag vastgesteld ter hoogte van € 300,-. Dit bedrag dient vóór de sluiting van de inschrijving (15 december 2023 om 12.00 uur) te zijn overgemaakt aan:
  FKJ Notaris
  NL74 RABO 0112 5326 91
  t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
  o.v.v. optiegeld Groot Nooten 2e fase
 • Bovengenoemd bedrag wordt door de gemeente Lelystad verrekend met de kavelprijs bij afname van een kavel. Bij uitloting wordt het bedrag terugbetaald. Inschrijvingen waarvan het inschrijfgeld niet of te laat is ontvangen, zijn niet ontvankelijk en worden daardoor uitgesloten van loting. Indien inschrijvers op een later tijdstip de bouwkavel teruggeven aan de gemeente, wordt het inschrijfgeld à € 300,- niet terugbetaald en wordt geen vervangende kavel aangeboden.
 • U vermeldt op de voorkeurslijst uw voorkeur(en) voor een kavel door in het vakje achter de betreffende kavel 1e, 2e keuze etc. aan te geven. U kunt zoveel voorkeuren aangeven als er kavels zijn. Minder keuzes aangeven is natuurlijk ook mogelijk.
 • De gemeente verwacht dat alle inschrijvers zich vooraf goed hebben verdiept in de kavels, de bijlagen en voorkeur(en). Na de loting kan niet meer van kavel veranderd of geruild worden.
 • Na het verstrijken van de uiterlijke datum van indienen van het inschrijfformulier met voorkeurslijst zullen alle inschrijvingen op geldigheid gecontroleerd worden door de notaris, waaronder de tijdige en correcte ontvangst van het inschrijfgeld.
 • U verklaart met het doen van een inschrijving zonder enig voorbehoud, onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te stemmen met deze procedure en voorwaarden voor loting.
 • De optie is niet overdraagbaar. Degene die inschrijft, krijgt de optie en moet uiteindelijk de kavel kopen.
 • Als u niet heeft betaald, kunt u niet mee loten. Andersom geldt hetzelfde: als u wel heeft betaald maar de notaris geen volledig ingevuld inschrijfformulier van u heeft ontvangen, loot u evenmin mee. Het is belangrijk dat de naam en het rekeningnummer van het optieformulier overeenkomt met de naam op de bankrekening. De betaling dient dus afkomstig te zijn van een inschrijver.
 • Bent u ingeloot en neemt u de kavel? Dan wordt het bedrag van € 300,- verrekend met de aankoop van de kavel.
 • Bent u ingeloot en geeft u uiteindelijk de kavel terug? Dan verrekenen we de optiekosten niet. Die bent u dan helaas kwijt.
 • Bent u niet ingeloot? Dan ontvangt u hierover een e-mail en krijgt u zo snel mogelijk het optiegeld teruggestort.

Loting

 • De loting is op 18 december 2023 bij het notariskantoor FKJ Notaris.
 • De notaris verzorgt de loting en bepaalt hiermee de volgorde van inschrijving.
 • De gemeente informeert u per e-mail of u bent ingeloot en zo ja, welke kavel aan u is toegewezen. In dit e-mail bericht wordt ook het tijdstip vermeld wanneer het optiegesprek met u plaatsvindt. Dit gesprek vindt online plaats via MS Teams. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de bijlagen behorende bij de kavel en het te volgen proces van reservering tot aan de overdracht bij de notaris. Verder is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 • De kavels waarvoor geen belangstelling is of die later vrijkomen omdat de koopovereenkomst met een optant niet tot stand is gekomen, worden opengesteld voor vrije inschrijving volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Deze kavels worden op groen (te koop) gezet op de kavelkaart. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier, de link hiervan staat rechtsonder op de kavelkaart. De kavelkaart is hier te vinden.

Inschrijven

Uw inschrijving via het inschrijfformulier en de betaling moet vrijdag 15 december 2023 uiterlijk 12.00 uur binnen zijn bij FKJ Notaris Lelystad. Per mail: loting@fkjnotaris.nl.

Optiegeld

Het optiegeld à € 300,- kan worden overgemaakt naar:

FKJ Notaris
NL74 RABO 0112 5326 91
t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
o.v.v. optiegeld Groot Nooten 2e fase

Kavels Groot Nooten fase 2

Bekijk de kavelkaart van Warande online.

 

Klein Nooten – kavels voor Tiny Houses

Klein Nooten

Bouwkavels voor Tiny Houses in Klein Nooten

Gemeente Lelystad heeft voor het eerst bouwkavels voor Tiny Houses uitgegeven. Het gaat om kavels voor 9 vrijstaande Tiny Houses en 1 twee-onder-één-kap woning Tiny Houses in het gedeelte Klein Nooten in Warande. Een Tiny House in Lelystad moet voldoen aan enkele richtlijnen, zoals een kleine woning met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en een aansluiting op stadsverwarming. 

Alle kavels zijn onder optie. 

De sfeer van Klein Nooten

 

Woonsfeer 

Naast de Tiny Houses komen er vrijstaande woningen en een projectmatige ontwikkeling met als centraal thema een landelijk dorpse bouwstijl. Inspiratiebron voor de woonsfeer zijn de houten boerderijen en boerenschuren op het platteland. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met statige zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. Hiermee krijgt het gebied een eigentijdse uitstraling passend bij de context van de moderne polder. De Tiny Houses hebben specifieke kenmerken en uitgangspunten, passend binnen de woonsfeer.

 

Samenhang en uitstraling
Daarnaast wordt ingezet op samenhang in het materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering, waardoor Klein Nooten als buurtje goed herkenbaar is. Houten gevelbekleding is het basismateriaal voor de woningen. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden, namelijk horizontale of verticale gevelprofielen, in een open of een gesloten structuur. Voor Klein Nooten heeft een horizontaal of verticaal gevelprofiel met een eigentijdse uitstraling zoals een Rhombusprofiel de voorkeur. In alle toepassingen is het de bedoeling dat de houtstructuur zichtbaar blijft. Hiermee wordt de beoogde landelijk dorpse sfeer bereikt. Daarnaast zijn traditionelere profielen mogelijk zoals halfhouts rabat, overhangend rabat (horizontaal), Channel siding (verticaal), of Zweeds rabat gepotdekseld. De woningen worden afgewerkt in de houteigen kleur, een bruintint óf in een grijstint zoals aangegeven in het kleurenpalet van het beeldregieplan. Hellende dakvlakken worden afgewerkt in keramische dakpannen of in natuurriet.

Bekijk de woonsfeer van Klein Nooten

 

Enkele voorbeelden van Tiny Houses in deze sfeer

Kaart ligging Tiny Houses

Bekijk de kavelkaart van Warande online.

Duin en Water vrijstaande woningen

VRIJSTAANDE WONINGEN

Vanaf € 375.000 v.o.n

Informatie

Vrijstaande woningen
type Helmgras

De basiswoning type Helmgras is een echte gezinswoning en telt standaard twee of drie woonlagen. Voor comfortzoekers is er type Kroonkaf, een levensloopgeschikte vrijstaande woning met een slaapkamer en badkamer op de begane grond.

De vanafprijzen van de vrijstaande woningen worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Grote gezinnen

Speciaal voor grote en samengestelde gezinnen is er een groeivariant met drie woonlagen. Behalve over een eerste verdieping met drie slaapkamers beschikt deze variant over een tweede verdieping met ruimte voor nog eens twee of drie slaapkamers. Daarmee is deze woning de ‘groeidiamant’ onder de vrijstaande woningen in Duin en Water. Nog meer ruimte nodig, bijvoorbeeld vanwege thuiswerken? Kies dan tevens voor een aanbouw voor kantoor aan huis.

 

Vrijstaande comfortwoningen
type Kroonkaf

Je wilt een vrijstaande woning waar je lang in kunt blijven wonen. Een huis dat beschikt over een slaapkamer en badkamer op de begane grond, ook al gaat traplopen je voorlopig nog prima af.

En ja, dat huis moet volop ruimte bieden voor meer slaapkamers: twee, drie en misschien wel vier. Voor als de kinderen en kleinkinderen komen logeren en als werk- of hobbykamer. De vrijstaande woning type Kroonkaf is jou dan op het lijf geschreven.

 

Buitenleven zonder tuinonderhoud

Je wilt bovendien heerlijk kunnen genieten van het buitenleven, zonder de last van tuinonderhoud. Dat gemeenschappelijke duinlandschap van zo’n 24 duizend vierkante meter is voor jou dus een absolute bonus.

Kenmerken

Woonoppervlakte  ..m²
Perceeloppervlakte  ..m²
Totaal aantal kamers ...
Kosten vanaf € 375.000 v.o.n.

Omgeving

In Duin en Water woon zo vrij als een (duin)vogel. Het terrein van ongeveer 10 duizend vierkante meter is ‘mandelig’. Het betekent dat het gemeenschappelijk eigendom is van alle bewoners. Ook van jou dus. En nee, je hebt er straks zelf helemaal geen omkijken naar. Het onderhoud en beheer van het groene landschap is namelijk uitbesteed aan een speciale stichting.

Wonen in Duin en Water is ideaal voor liefhebbers van het buitenleven. Lange wandelingen met de hond, boottochten maken vanuit de naastgelegen jachthaven of naar hartenlust spelen met de kinderen in het duinlandschap. Vanuit jouw thuisbasis Duin en Water kan het allemaal.

Duin en Water halfvrijstaande woningen

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN

Vanaf € 300.000 v.o.n.

Informatie

HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
TYPE ZANDRIET

De basiswoning type Zandriet telt standaard twee woonlagen. Ideaal voor starters en startende gezinnen. Heb je meer ruimte nodig, bijvoorbeeld als samengesteld gezin. Breid de woning dan uit met een hele of halve extra woonlaag. Verder behoort een garage en/of schuur tot de keuzemogelijkheden.

 

Wonen aan de dijk of midden in de duinen

Woon je graag boven het maaiveld? Kies dan voor de dijkwoning van type Zandriet. Vanuit je woonkamer op de verdieping kijk je uit richting de jachthaven en het Markermeer. Loop je liever zo vanuit de woonkamer het duinlandschap in? In dat geval is de duinwoning van type Zandriet ideaal voor jou.

 

Hoe laat jij jouw halfvrijstaande woning groeien?

 • Basiswoning halfvrijstaand tweelaags vanaf €300.000 v.o.n.
 • Tweelaags met wonen op de verdieping vanaf €306.000 v.o.n.
 • Tweelaags met wonen op de verdieping met houten balkon vanaf €333.500 v.o.n.
 • Tweelaags levensloopgeschikt vanaf €400.000 v.o.n.
 • Tweelaags met aanbouw met werkkamer vanaf €389.000 v.o.n.
 • Twee en driekwart-laags met dakterras op tweede verdieping vanaf €377.000 v.o.n.
 • Drielaags vanaf €377.000 v.o.n.
 • Drielaags met stenen garage vanaf €411.000 v.o.n.
 • Een stenen garage in plaats van een houten berging vanaf €34.000 v.o.n. inclusief extra grond

Kenmerken

Woonoppervlakte  ..m²
Perceeloppervlakte  ..m²
Totaal aantal kamers ...
Kosten vanaf € 300.000 v.o.n.

Omgeving

In Duin en Water woon zo vrij als een (duin)vogel. Het terrein van ongeveer 10 duizend vierkante meter is ‘mandelig’. Het betekent dat het gemeenschappelijk eigendom is van alle bewoners. Ook van jou dus. En nee, je hebt er straks zelf helemaal geen omkijken naar. Het onderhoud en beheer van het groene landschap is namelijk uitbesteed aan een speciale stichting.

Wonen in Duin en Water is ideaal voor liefhebbers van het buitenleven. Lange wandelingen met de hond, boottochten maken vanuit de naastgelegen jachthaven of naar hartenlust spelen met de kinderen in het duinlandschap. Vanuit jouw thuisbasis Duin en Water kan het allemaal.