De Notentuin in Warande

De Notentuin

36 woningen in Warande

Wonen in harmonie met de natuur

De natuur staat centraal in De Notentuin. Het buurtje wordt begrensd door het water van de Torenvalktocht in het zuiden en het nieuw aan te leggen Esdoornpark in het noordwesten. In combinatie met de landelijke en dorpse sfeer van De Notentuin zorgt dit ervoor dat de nieuwe bewoners straks helemaal in harmonie met de natuur kunnen wonen en leven. Een heerlijke plek om thuis te komen en nooit meer weg te gaan.

De nieuwbouwwijk Warande in Lelystad wordt een zeer gevarieerd stadsdeel dat bestaat uit verschillende deelplannen en een aantal buurtjes. Voor de wijk heeft de gemeente een Beeldregieplan vastgesteld dat aangeeft welke typen woningen er moeten komen en welke sfeer de architectuur en de leefomgeving moet krijgen. Ook de ruimtelijke kwaliteit van De Notentuin staat beschreven in het Beeldregieplan.

 

Hoge kwaliteit

De Notentuin, ingeklemd tussen de Torenvalktocht en het toekomstige Esdoornpark, ademt een kleinschalige, dorpse sfeer. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijke architectuurstijl, bestaande uit woningen met zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. Door toepassing van houten gevelbekleding, in combinatie met metselwerk ontstaat een gebied met een hoge architectonische kwaliteit.

 

Woningtypen

Er is gekozen voor een mix van verschillende typen woningen. Er komen 14 rij woningen, 18 twee-onder-een-kapwoningen en 4 royale vrijstaande woningen. De in totaal 36 woningen van De Notentuin, zijn duidelijk familie van elkaar, maar zijn elk toch net weer even anders. Dat zorgt voor een gemêleerd straatbeeld en volop keuze.

Kenmerken

Woonoppervlakte 123 m2 - 162 m2
Perceeloppervlakte
Totaal aantal kamers
Kosten vanaf €399.750,- v.o.n.

Kavels in Groot Nooten

Groot Nooten

Fase 2: 24 kavels voor woningen in landelijk dorpse bouwstijl

 

Uw droomhuis in Groot Nooten in Warande?

De gemeente geeft opnieuw particuliere bouwkavels uit in Lelystads nieuwste wijk Warande. Warande grenst aan de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. De 24 kavels die worden uitgegeven liggen in het deel Groot Nooten en variëren van 339 m2 tot 925 m2. De kavels zijn onderdeel van 46 kavels in totaal, waarvan er 22 kavels onlangs zijn uitgegeven. Deze zijn allemaal onder optie.

 

INSCHRIJVING GESLOTEN

Vanaf vrijdag 1 december tot vrijdag 15 december 2023 12.00 uur konden geïnteresseerden zich voor de tweede fase van 24 kavels inschrijven. Daarna volgt de loting door de notaris.
Groot Nooten ligt in het gedeelte De Nooten aan de Torenvalktocht, tussen twee parken in: het Elzenpark en het toekomstige Esdoornpark. Deze parkbossen worden met elkaar verbonden via een groene verbindingszone, de Pinksterbloemlaan, met een klimaatadaptief karakter. Dat wil zeggen dat er in de openbare ruimte is gekeken naar oplossingen bij veel regenval en droogte. De groene verbindingszone vormt straks het hart van Groot Nooten. De woningen komen afgewisseld aan het water, de 3 lommerrijke lanen aan de randen van het gebied en enkele in de woonstraten.

Woonsfeer

De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse bouwstijl en bestaat uit woningen, afgedekt met flauwe zadeldaken en forse dakoverstekken en ook zijn versprongen zadeldaken mogelijk. De architectuur is gevarieerd en tijdloos. De woningen worden uitgevoerd in een houten gevelbekleding van horizontale of verticale profielen, in combinatie met neutraal metselwerk en keramische dakpannen. De buurt bestaat qua kleurstelling straks uit twee delen: een parkzone met gevels in groentinten (variërend van lichtgroen tot midden-groen) en een waterzone met woningen in blauwtinten (variërend van lichtblauw tot midden-blauw). De kleuren zijn een knipoog naar bekende landelijke dorpen, zoals Broek in Waterland en Zaandijk.

 

Verder wordt er aan de voorzijde van de woning boven de begane grond/ entree een overkapping of veranda mee-ontworpen. Hierdoor ontstaat er interactie met de openbare ruimte. Voor de bijbehorende bouwwerken (zoals garages of bergingen) geldt dat deze worden mee-ontworpen en voorzien van dezelfde kapvorm als het hoofdgebouw. Ook kunnen bijbehorende bouwwerken plat worden afgedekt en worden voorzien van een vegetatiedak.

 

Tuinmuren aan de lanen, hagen in de woonstraten

Voortuinen van woningen grenzend aan de Wederiklaan en Zilverschoonlaan worden uitgevoerd met een stenen tuinmuur van 60 cm hoog op eigen erf. Voortuinen in de woonstraten en de groene verbindingszone worden ingeplant met bladhoudende hagen van maximaal 60 cm hoog om het groene beeld te versterken.

Overige hekwerken grenzend aan het openbaar gebied bestaan uit een dubbelstaafmathekwerk voorzien van klimopbeplanting. De locatie voor de mini-containers worden mee-ontworpen, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

De kavels

De 24 kavels variëren in grootte en liggen afgewisseld aan de Zilverschoonlaan en aan de Torenvalktocht. Bij de kavels aan het water is onder voorwaarden zelfs een verlaagd terras en steiger mogelijk.

 

Bekijk de woonsfeer van Groot Nooten

 

Procedure van inschrijving

INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK. U kon zich inschrijven vanaf vrijdag 1 december 2023 tot 15 december 2023 uiterlijk 12.00 uur. 

Hieronder leest u de procedure van inschrijving voor de 24 kavels van de 2e fase van Groot Nooten.

 

 • Er kan slechts 1 persoon per huisadres inschrijven. Wordt er wel 2 keer per huisadres ingeschreven, dan geldt alleen de eerste inschrijver.
 • U schrijft zich in bij de notaris met het formulier, uitsluitend via e-mail. Een autoreply als bewijs dat uw e-mail goed is ontvangen zal volgen. Deze autoreply is overigens geen bevestiging dat de inschrijving ook geldig is.
 • Het volledig ingevulde formulier kan uitsluitend rechtsgeldig worden ingestuurd via het e-mailadres: loting@fkjnotaris.nl.
 • Formulieren die niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend, niet op de voorgeschreven wijze of onvolledig zijn ingevuld, zijn niet ontvankelijk en kunnen daardoor niet meedoen met de loting. Van uw inschrijving krijgt u van de notaris een ontvangstbevestiging per e-mail. Om mee te kunnen loten dienen zowel het volledig ingevulde formulier en het inschrijfgeld à 300,- uiterlijk 15 december om 12.00 uur te zijn ontvangen.
 • Uitsluitend natuurlijke personen met als doel zelfbewoning kunnen zich inschrijven. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten.
 • Per persoon, per echtpaar of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend. Inschrijvers die voornemens zijn een gezamenlijke huishouding te voeren, worden als één inschrijver gezien en kunnen zich niet ieder afzonderlijk inschrijven. De gemeente behoudt zich het recht voor een inschrijving ongeldig te verklaren indien niet aan het vorenstaande wordt voldaan.
 • Voor inschrijving is een optiebedrag vastgesteld ter hoogte van € 300,-. Dit bedrag dient vóór de sluiting van de inschrijving (15 december 2023 om 12.00 uur) te zijn overgemaakt aan:
  FKJ Notaris
  NL74 RABO 0112 5326 91
  t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
  o.v.v. optiegeld Groot Nooten 2e fase
 • Bovengenoemd bedrag wordt door de gemeente Lelystad verrekend met de kavelprijs bij afname van een kavel. Bij uitloting wordt het bedrag terugbetaald. Inschrijvingen waarvan het inschrijfgeld niet of te laat is ontvangen, zijn niet ontvankelijk en worden daardoor uitgesloten van loting. Indien inschrijvers op een later tijdstip de bouwkavel teruggeven aan de gemeente, wordt het inschrijfgeld à € 300,- niet terugbetaald en wordt geen vervangende kavel aangeboden.
 • U vermeldt op de voorkeurslijst uw voorkeur(en) voor een kavel door in het vakje achter de betreffende kavel 1e, 2e keuze etc. aan te geven. U kunt zoveel voorkeuren aangeven als er kavels zijn. Minder keuzes aangeven is natuurlijk ook mogelijk.
 • De gemeente verwacht dat alle inschrijvers zich vooraf goed hebben verdiept in de kavels, de bijlagen en voorkeur(en). Na de loting kan niet meer van kavel veranderd of geruild worden.
 • Na het verstrijken van de uiterlijke datum van indienen van het inschrijfformulier met voorkeurslijst zullen alle inschrijvingen op geldigheid gecontroleerd worden door de notaris, waaronder de tijdige en correcte ontvangst van het inschrijfgeld.
 • U verklaart met het doen van een inschrijving zonder enig voorbehoud, onvoorwaardelijk en onherroepelijk in te stemmen met deze procedure en voorwaarden voor loting.
 • De optie is niet overdraagbaar. Degene die inschrijft, krijgt de optie en moet uiteindelijk de kavel kopen.
 • Als u niet heeft betaald, kunt u niet mee loten. Andersom geldt hetzelfde: als u wel heeft betaald maar de notaris geen volledig ingevuld inschrijfformulier van u heeft ontvangen, loot u evenmin mee. Het is belangrijk dat de naam en het rekeningnummer van het optieformulier overeenkomt met de naam op de bankrekening. De betaling dient dus afkomstig te zijn van een inschrijver.
 • Bent u ingeloot en neemt u de kavel? Dan wordt het bedrag van € 300,- verrekend met de aankoop van de kavel.
 • Bent u ingeloot en geeft u uiteindelijk de kavel terug? Dan verrekenen we de optiekosten niet. Die bent u dan helaas kwijt.
 • Bent u niet ingeloot? Dan ontvangt u hierover een e-mail en krijgt u zo snel mogelijk het optiegeld teruggestort.

Loting

 • De loting is op 18 december 2023 bij het notariskantoor FKJ Notaris.
 • De notaris verzorgt de loting en bepaalt hiermee de volgorde van inschrijving.
 • De gemeente informeert u per e-mail of u bent ingeloot en zo ja, welke kavel aan u is toegewezen. In dit e-mail bericht wordt ook het tijdstip vermeld wanneer het optiegesprek met u plaatsvindt. Dit gesprek vindt online plaats via MS Teams. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over de bijlagen behorende bij de kavel en het te volgen proces van reservering tot aan de overdracht bij de notaris. Verder is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 • De kavels waarvoor geen belangstelling is of die later vrijkomen omdat de koopovereenkomst met een optant niet tot stand is gekomen, worden opengesteld voor vrije inschrijving volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Deze kavels worden op groen (te koop) gezet op de kavelkaart. U kunt zich hiervoor inschrijven via het inschrijfformulier, de link hiervan staat rechtsonder op de kavelkaart. De kavelkaart is hier te vinden.

Inschrijven

Uw inschrijving via het inschrijfformulier en de betaling moet vrijdag 15 december 2023 uiterlijk 12.00 uur binnen zijn bij FKJ Notaris Lelystad. Per mail: loting@fkjnotaris.nl.

Optiegeld

Het optiegeld à € 300,- kan worden overgemaakt naar:

FKJ Notaris
NL74 RABO 0112 5326 91
t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
o.v.v. optiegeld Groot Nooten 2e fase

Kavels Groot Nooten fase 2

Bekijk de kavelkaart van Warande online.

 

Kavels in Klein Nooten

Klein Nooten

3 kavels voor woningen in landelijk dorpse bouwstijl

 

Uw droomhuis  in Klein Nooten in Warande?

Extra kans op kavel in Klein Nooten Warande

Klein Nooten maakt onderdeel uit van gebied De Nooten en ligt gunstig tussen het Esdoornpark en de Torenvalktocht. Het gebied bestaat uit vijf bouwblokken met woningen georiënteerd op het Esdoornpark, de brede Orchideelaan en Torenvalktocht en op de Zonnedauwlaan. Klein Nooten kenmerkt zich door woningen in een landelijk dorpse bouwstijl. Vanuit de Orchideelaan fungeert een groen opgezette, brede woonstraat met statige rijwoningen straks als heldere toegang tot het buurtje en vormt de entree naar het Esdoornpark. De overige straten worden intiem en kleinschalig, met voldoende ruimte voor bomen en groen. De bouwhoogte van de woningbouw in het plan varieert van één tot twee bouwlagen met een kap.

Woonsfeer

Inspiratiebron voor deze sfeer zijn de houten boerderijen en boerenschuren op het platteland. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met statige zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. De vrijstaande woningen bevinden zich aan de randen van het gebied. Er zijn diverse variaties mogelijk op het thema zadeldak of mansardedak. Denk aan een schuurwoning met een aangekapt zadeldak, een zadeldak met wolfseind, of een expressief mansardedak. Hiermee krijgt het gebied een eigentijdse uitstraling passend bij de context van de moderne polder.

Samenhang en uitstraling

Daarnaast wordt ingezet op samenhang in het materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering, waardoor Klein Nooten als buurtje goed herkenbaar is. Houten gevelbekleding is het basismateriaal voor de woningen. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden, namelijk horizontale of verticale gevelprofielen, in een open of een gesloten structuur. Voor Klein Nooten heeft een horizontaal of verticaal gevelprofiel met een eigentijdse uitstraling zoals een Rhombusprofiel de voorkeur. In alle toepassingen is het de bedoeling dat de houtstructuur zichtbaar blijft. Hiermee wordt de beoogde landelijk dorpse sfeer bereikt. Daarnaast zijn traditionelere profielen mogelijk zoals halfhouts rabat, overhangend rabat (horizontaal), Channel siding (verticaal), of Zweeds rabat gepotdekseld. De woningen worden afgewerkt in de houteigen kleur, een bruintint óf in een grijstint zoals aangegeven in het kleurenpalet van het beeldregieplan. Hellende dakvlakken worden afgewerkt in keramische dakpannen of in natuurriet. Bijbehorende bouwwerken zoals een garage worden ondergeschikt gepositioneerd ten opzichte van het hoofdgebouw en ondersteunen de ruimtelijke samenhang. Platte daken worden voorzien van een vegetatiedak.

Voortuinen moeten worden uitgevoerd in een gemetselde tuinmuur, waarbij de kleur wordt afgestemd op de woning. Achtertuinen grenzend aan openbaar gebied worden uitgevoerd in een dubbelstaafmathekwerk begroeid met klimop.

De kavels

De 3 kavels liggen aan de Orchideelaan in het buurtje Klein Nooten. Er zijn twee kavels van 541 m2, die kosten € 245.885 en één kavel van 542 m2, met een prijs van € 246.339 incl. btw en prijspeil 1 januari 2023. U kunt niet meer inschrijven voor deze kavels.

Bekijk de woonsfeer van Klein Nooten

 

Procedure van inschrijving

Hieronder leest u de procedure die gold voor inschrijving tot 9 mei 2023 16.00 uur. U kunt niet meer inschrijven.

 • U kunt zich inschrijven vanaf woensdag 26 april 2023 tot 9 mei 2023 uiterlijk 16.00 uur. Er kan slechts 1 persoon per huisadres inschrijven. Wordt er wel 2 keer per huisadres ingeschreven, dan geldt alleen de eerste inschrijver.
 • U schrijft zich in bij de notaris met het formulier, uitsluitend via e-mail. Een autoreply als bewijs dat uw e-mail goed is ontvangen zal volgen. Deze autoreply is overigens geen bevestiging dat de inschrijving ook geldig is.
 • De inschrijving dient gestuurd te worden naar het e-mailadres loting@fkjnotaris.nl
 • De inschrijving is pas geldig als de notaris zowel het optiegeld als het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier heeft ontvangen. Indien betaling of het formulier achterwege blijft, zal de notaris geen contact opnemen.
 • De optie is niet overdraagbaar. Degene die inschrijft, krijgt de optie en moet uiteindelijk de kavel kopen.
 • U betaalt optiegeld: € 300,-. Dit betaalt u bij de inschrijving aan de notaris.
 • Het optiegeld moet op tijd binnen zijn bij de notaris op het hieronder vermelde rekeningnummer en moet afkomstig zijn van de bankrekening van de inschrijver of één van de inschrijvers.
 • Als u niet heeft betaald, kunt u niet mee loten. Andersom geldt hetzelfde: als u wel heeft betaald maar de notaris geen volledig ingevuld inschrijfformulier van u heeft ontvangen, loot u evenmin mee. Het is belangrijk dat de naam en het rekeningnummer van het optieformulier overeenkomt met de naam op de bankrekening. De betaling dient dus afkomstig te zijn van een inschrijver.
 • U wordt in week 19 of 20 gebeld (tussen 10 en 19 mei) of u bent ingeloot.
 • Bent u ingeloot en neemt u de kavel? Dan wordt het bedrag van € 300,- verrekend met de aankoop van de kavel.
 • Bent u ingeloot en geeft u uiteindelijk de kavel terug? Dan verrekenen we de optiekosten niet. Die bent u dan helaas kwijt.
 • Bent u niet ingeloot? Dan ontvangt u hierover een e-mail en krijgt u zo snel mogelijk het optiegeld teruggestort.


Loting

 • De notaris verzorgt de loting en bepaalt hiermee de volgorde van inschrijving.
 • De medewerkers van de afdeling Kavelverkoop nemen na de loting contact met u op. Zij laten u weten of u bent ingeloot of niet. Als u bent ingeloot wordt er met u een optiegesprek gepland. In de ideale situatie bent u ingeloot voor uw voorkeurskavel. Mocht deze niet meer beschikbaar zijn, dan is het handig dat u de kavels op volgorde van uw wensen bij de hand heeft.
 • Mocht er een kavel vrijkomen, dan wordt u op volgorde van loting benaderd of u alsnog interesse heeft in de vrijgekomen kavel.


Inschrijven

Uw inschrijving en de betaling moet dinsdag 9 mei 2023 uiterlijk 16.00 uur binnen zijn bij FKJ Notaris Lelystad. Per mail: loting@fkjnotaris.nl.


Optiegeld

Het optiegeld à € 300,- kan worden overgemaakt naar:
NL74 RABO 0112 5326 91
t.n.v. Derdengelden Notariaat FKJ te Lelystad
o.v.v. optiegeld Klein Nooten + voorletter(s) en achternaam.

3 kavels in Klein Nooten

Bekijk de kavelkaart van Warande online.

Klein Nooten – kavels voor Tiny Houses

Klein Nooten

Bouwkavels voor Tiny Houses in Klein Nooten

Gemeente Lelystad heeft voor het eerst bouwkavels voor Tiny Houses uitgegeven. Het gaat om kavels voor 9 vrijstaande Tiny Houses en 1 twee-onder-één-kap woning Tiny Houses in het gedeelte Klein Nooten in Warande. Een Tiny House in Lelystad moet voldoen aan enkele richtlijnen, zoals een kleine woning met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en een aansluiting op stadsverwarming. 

Alle kavels zijn onder optie. 

De sfeer van Klein Nooten

 

Woonsfeer 

Naast de Tiny Houses komen er vrijstaande woningen en een projectmatige ontwikkeling met als centraal thema een landelijk dorpse bouwstijl. Inspiratiebron voor de woonsfeer zijn de houten boerderijen en boerenschuren op het platteland. De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met statige zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. Hiermee krijgt het gebied een eigentijdse uitstraling passend bij de context van de moderne polder. De Tiny Houses hebben specifieke kenmerken en uitgangspunten, passend binnen de woonsfeer.

 

Samenhang en uitstraling
Daarnaast wordt ingezet op samenhang in het materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering, waardoor Klein Nooten als buurtje goed herkenbaar is. Houten gevelbekleding is het basismateriaal voor de woningen. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden, namelijk horizontale of verticale gevelprofielen, in een open of een gesloten structuur. Voor Klein Nooten heeft een horizontaal of verticaal gevelprofiel met een eigentijdse uitstraling zoals een Rhombusprofiel de voorkeur. In alle toepassingen is het de bedoeling dat de houtstructuur zichtbaar blijft. Hiermee wordt de beoogde landelijk dorpse sfeer bereikt. Daarnaast zijn traditionelere profielen mogelijk zoals halfhouts rabat, overhangend rabat (horizontaal), Channel siding (verticaal), of Zweeds rabat gepotdekseld. De woningen worden afgewerkt in de houteigen kleur, een bruintint óf in een grijstint zoals aangegeven in het kleurenpalet van het beeldregieplan. Hellende dakvlakken worden afgewerkt in keramische dakpannen of in natuurriet.

Bekijk de woonsfeer van Klein Nooten

 

Enkele voorbeelden van Tiny Houses in deze sfeer

Kaart ligging Tiny Houses

Bekijk de kavelkaart van Warande online.

De Olmen – Buizerdlaan (Aards Modernisme)

Aards Modernisme

WARM, EXPRESSIEF EN EIGENTIJDS

12 kavels aan de Buizerdlaan

De bouwstijl van deelgebied De Olmen – Buizerdweg, waar de Buizerdlaan onder valt, is Aards Modernisme: warm, expressief en eigentijds. De Buizerdlaan wordt een echte laan met aan weerszijden boombeplanting en het vormt een belangrijke fietsroute richting de Hollandse Hout. Aan één zijde komen 12 zelfbouwkavels grenzend aan de bestaande watergang. Aan de andere zijde komen twee-onder-één-kapwoningen.

 

De locatie

De Olmen-Buizerdweg ligt in het westen van Warande. De verlenging van de Westerdreef wordt ongeveer twintig meter uitgebogen en langs de Waterbies worden rijwoningen gerealiseerd, parallel aan de nieuwe Westerdreef. Een landschappelijk grondlichaam met geluidscherm zorgt voor de geluidwering vanuit de nieuwe Westerdreef. De al aanwezige woonstraat Koriander wordt doorgetrokken en zorgt met een blok rijwoningen voor een goede aanhaking op de overige buurten in Warande. Het Olmenpark zal worden doorgetrokken tot aan de rotonde van de Westerdreef.

Kavels Buizerdlaan

Overzicht Buizerdlaan

Bekijk de kavelkaart om te zien welke kavels nog beschikbaar zijn. 

 

Een optie nemen kan via het optieformulier. Als u de eerste bent voor deze kavel, dan vindt binnen twee weken na het invullen van het optieformulier het kavelgesprek plaats.

Het definitief maken van de optie kost € 300,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel verrekenen we deze vergoeding met de koopsom.

 

Woonsfeer

Inspiratiebron voor dit buurtje is de Finse architect Alvar Aalto. Aalto was een invloedrijke architect van de moderne beweging en net als Van Eesteren lid van de CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). Aalto zorgde voor warmte in het modernisme, onder meer door nadruk te leggen op subtiele, natuurlijke materialen zoals metselwerk en respect voor het menselijk gevoel.

De woningen aan de Buizerdlaan worden (net als de woningen in het Olmenkwartier) uitgevoerd in kleureigen metselwerk, met expressieve baksteendetails, zoals een bijzonder steenverband, die we ook terugzien in het Experimental House van Aalto. Garages of andere bouwwerken worden in hetzelfde materiaal als de hoofdmassa uitgevoerd, of een bij deze sfeer passend materiaal, dat tevens wordt gebruikt in de hoofdmassa. Een plat dak is uitgangspunt, maar een hellend dakvlak met verholen goot is óók mogelijk. Om een samenhangende, tijdloze stijl te bereiken wordt er gewerkt met handvorm bakstenen in natuurlijke warm-grijze, gele óf okertinten. De woningen krijgen hiermee een warme, expressieve, eigentijdse én tijdloze uitstraling. Handvormsteen is het meest geschikt, voor het bereiken van de natuurlijke uitstraling, maar ook vormbaksteen of wasserstrich is mogelijk. Strengpers baksteen is doorgaans ongeschikt, omdat de natuurlijke ‘levende’ uitstraling hier ontbreekt. Hellende daken worden afgedekt met matte vlakke dakpannen of leipannen, bij voorkeur keramisch, zodat een strakke natuurlijke uitstraling ontstaat.

Meer informatie

 

Wilt u uw droomhuis realiseren aan het water, in de stijl van het Aards Modernisme in De Olmen? Dat kan!

Een optie nemen kan via het optieformulier

Het definitief maken van de optie kost € 300,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel verrekenen we deze vergoeding met de koopsom.

De Olmen – Mondriaan stijl

Mondriaan stijl

VROLIJK EN ZOMERS

De Olmen-Waterfront

7 kavels aan het water

Een Mondriaans tuindorp langs de brede vaart. Dit deel ligt tussen het Wijkplein, een parkbos en de Parnassialaan. Het hart van de buurt wordt gevormd door een centraal groenplein, de ontmoetingsplek voor de buurt. Een groene verbindingsas, gemarkeerd door twee bebouwingsaccenten en beëindigd met een bijzonder gebouw, koppelt het plein met het nabijgelegen parkbos. Waterfront wordt gevormd door bebouwing die zich oriënteert op het water en zorgt voor begeleiding van de vaart.

In dit deel komen 7 kavels voor 3 vrijstaande en 4 twee-onder-één kapwoningen in het deel Waterfront (Mondriaan), gelegen aan het water.

8 kavels bij het Olmenpark 

De 8 kavels liggen in de woonbuurt De Olmen-Waterfront met de woonsfeer die de uitstraling heeft van een Mondriaans tuindorp, gebaseerd op de principes van architect Piet Mondriaan. Dit buurtje ligt tussen het wijkplein Warande met alle voorzieningen, het Olmenpark en de Parnassialaan.

Aan het Wijkplein vindt u het Kindcentrum Warande, met school en kinderopvang. Ook zijn hier voorzieningen gevestigd op het gebied van gezondheidszorg en de supermarkt. Het hart van de buurt wordt gevormd door een centraal buurtplantsoen, de ontmoetingsplek voor de buurt. Een groene woonstraat verbindt het buurtplantsoen met het nabijgelegen Olmenpark. Waterfront wordt gevormd door bebouwing die zich oriënteert op het water en zorgt voor begeleiding van de vaart.

De laatste 8 particuliere kavels komen deels langs de rand van het fraaie uitgestrekte Olmenpark en deels in de brede groene woonstraat tussen het Olmenpark en het buurtplantsoen.

8 kavels waterfront

 

Bekijk de kavelkaart om te zien welke kavels nog beschikbaar zijn. 

 

Een optie nemen kan via het optieformulier

Het definitief maken van de optie kost € 300,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel verrekenen we deze vergoeding met de koopsom.

 

 

Woonsfeer

De sfeer van ‘Waterfront’ is vrolijk en zomers, de bouwstijl is te typeren als eigentijds. Inspiratiebron voor dit gebied is het werk van kunstschilder Piet Mondriaan. De strakke bouwvolumes refereren aan de rechte lijnen uit zijn schilderwerk. In ‘Waterfront’ is de bebouwing het witte canvas, waarop een compositie met één of en enkele kleuraccenten ontstaat. De witte kleurstelling zorgt voor de samenhang, de kleuraccenten geven individualiteit aan de woning en identiteit aan het gebied. Om een rijke schakering van kleuren te krijgen is niet enkel gekozen voor primaire kleuren, maar is een veel breder kleurenpalet mogelijk. Gebruik van strakke, gladde materialen zoals stucwerk of plaatmateriaal versterken het eigentijdse karakter van ‘Waterfront’. Hellende daken worden uitgevoerd in een grijstint of in zwart, zodat de nadruk op de gevels en de kleuraccenten komt te liggen.

De samenhang in de buurt wordt bereikt door de bouwstijl en de kleurstelling, maar ook door de inrichting van de openbare ruimte.
Een lage gebouwde erfafscheiding zorgt voor begeleiding van de hoofdroute. Erfafscheidingen in de parkeerhofjes worden aan de zijkant en achterkant voorzien van begroeide hekwerken. Hiermee is het bijzondere karakter van de parkeerhofjes gegarandeerd. De ambitie is om de overige erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte groen uit te voeren: hagen aan de voorzijde en hagen of begroeide hekwerken aan de zijkant.

 

De Olmen – Aards Modernisme

Aards Modernisme

WARM, EXPRESSIEF EN EIGENTIJDS

Het Olmenkwartier

Het Olmenkwartier kenmerkt zich door de bouwstijl Aards Modernisme, warm, expressief en eigentijds. In het Olmenkwartier worden korte rijen (4 à 7 woningen) gebouwd, zodat ze zich goed voegen met de overige woningtypen en er een buurtje ontstaat met voldoende licht, lucht en ruimte.

De strakke lijnen uit het Olmenpark worden doorgezet in het buurtje, waarbij één lijn uit het Olmenpark wordt opgepakt en doorloopt tot aan de watergang. Een tweede lijn loopt vanuit het Olmenpark (paddepoel) naar de Koriander. Door deze lijnen wordt het plan opgedeeld in vier ‘kwartieren’. Op het kruispunt van deze lijnen wordt een plantsoen gerealiseerd, het hart van de buurt.

Het plantsoen wordt begeleid door rijwoningen. De woonstraten met tweezijdige bebouwing kennen een asymmetrisch profiel met aan één zijde rijwoningen en bomen, aan de andere zijde twee-onder-één-kapwoningen. De woningen langs de watergang liggen wat meer in de luwte en in dit deel komen 16 kavels voor 6 vrijstaande woningen en 10 twee-onder-één kapwoningen.

Bekijk de kavelkaart om te zien welke kavels nog beschikbaar zijn.

Een optie nemen kan via het optieformulier

Het definitief maken van de optie kost € 300,-. Wanneer u overgaat tot aankoop van de kavel verrekenen we deze vergoeding met de koopsom.

 

 

Woonsfeer

Inspiratiebron voor dit buurtje is de Finse architect Alvar Aalto. Aalto was een invloedrijke architect van de moderne beweging en net als Van Eesteren lid van de CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne). Aalto zorgde voor warmte in het modernisme, onder meer door nadruk te leggen op subtiele, natuurlijke materialen zoals metselwerk en respect voor het menselijk gevoel.

De woningen in Olmenkwartier worden daarom uitgevoerd in kleureigen metselwerk, met expressieve baksteendetails, zoals een bijzonder steenverband, die we ook terugzien in het Experimental House van Aalto. Garages of andere bouwwerken worden in hetzelfde materiaal als de hoofdmassa uitgevoerd, of een bij deze sfeer passend materiaal, dat tevens wordt gebruikt in de hoofdmassa. Een plat dak is uitgangspunt, maar een hellend dakvlak met verholen goot is óók mogelijk. Om een samenhangende, tijdloze stijl in Olmenkwartier te bereiken wordt er gewerkt met handvorm bakstenen in natuurlijke warm-grijze, gele óf okertinten. De woningen krijgen hiermee een warme, expressieve, eigentijdse én tijdloze uitstraling. Handvormsteen is het meest geschikt, voor het bereiken van de natuurlijke uitstraling, maar ook vormbaksteen of wasserstrich is mogelijk. Strengpers baksteen is doorgaans ongeschikt, omdat de natuurlijke ‘levende’ uitstraling hier ontbreekt. Hellende daken worden afgedekt met matte vlakke dakpannen of leipannen, bij voorkeur keramisch, zodat een strakke natuurlijke uitstraling ontstaat.